Velt Land van Rhode: lezing vierkantemetertuin op woensdag 27 maart.

Steeds meer mensen willen tuinieren maar hebben ofwel niet veel plaats ofwel te weinig tijd voor een grote moestuin. De ideale oplossing is de vierkantemetertuin. De methode werd ontwikkeld door Mel Bartolomew, die als gepensioneerd ingenieur begon te tuinieren.

Velt Land van Rhode wil deze steeds populairder wordende teeltmethode beter bekend maken.

Lesgever Herman De Waele legt aan de hand van een levendige presentatie dit teeltsysteem uit. Er wordt onder meer aandacht geschonken aan de constructie, de opbouw van de tuin, grond en grondbewerking, werkmethoden, selectie van groenten, beschermen tegen insecten, vogels, ratten en woelmuizen.

De lezing heeft plaats op woensdag 27 maart 2019 om 19u30 in het stedelijk ontmoetingscentrum Strijpen, Sint-Andriessteenweg 163 9620 Zottegem.

U kan deelnemen door u in te schrijven via e-mail naar luc-lambert@skynet.be tot 20 maart 2017 en door overschrijving van € 5 indien u lid bent van Velt of € 10 indien u geen Veltlid bent op rekening BE85 9796 1211 8606 van Velt Land van Rhode.