Minister Jo Vandeurzen in gesprek met David en Amandine die zelfstandig leren wonen.

Minister Jo Van Deurzen op bezoek in de Pollarewijk ikv Autonoom Wonen

Minister Jo Vandeurzen met vertegenwoordigers van onder meer Levenslust, de stad Ninove en enkele jongeren.
©SoRi – Minister Jo Vandeurzen met vertegenwoordigers van onder meer Levenslust, de stad Ninove en enkele jongeren.

Op donderdag 28 maart 2018 kwam Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen op bezoek bij enkele bewoners in de Pollarewijk.

Dit gebeurde in het kader van de overeenkomst die afgesloten is tussen de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove — Welzijn cvba en Levenslust vzw. De afspraak is dat SHM Ninove — Welzijn woningen verhuurt aan de vzw Levenslust die deze woningen verder kan verhuren aan jongeren die leren op eigen benen te staan ( Autonoom Wonen project).

 ©SoRi -  Een medewerker heeft uitleg over het project Autonoom wonen
©SoRi – Een medewerker heeft uitleg over het project Autonoom wonen

Het waren de jongeren en hun begeleiders die in dialoog gingen met minister Jo Van Deurzen. Ze willen dit project in de kijker te plaatsen want momenteel worden hiervoor nog geen subsidies toegekend, maar Levenslust vzw is er rotsvast van overtuigd dat dit systeem werkt en wil er alles aan doen om er meer ruchtbaarheid aan te geven.

 ©SoRi -  Minister Jo Vandeurzen in gesprek met David en Amandine die zelfstandig leren wonen.
©SoRi – Minister Jo Vandeurzen in gesprek met David en Amandine die zelfstandig leren wonen.