Oosterzele warmt op voor klimaatgezonde acties

Op 26 maart heeft de gemeente Oosterzele tijdens een plechtig ondertekeningsmoment haar beslissing bekendgemaakt om in te stappen op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Hiermee engageert de gemeente zich om de klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan te pakken. Eerste stap is een eigen klimaatplan met horizon 2030.

Dat de gemeente Oosterzele nu instapt op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, is geen toeval. Klimaat is meer dan ooit een hot item en dit laat zich ook in Zuid-Oost-Vlaanderen voelen. Dertien andere lokale besturen uit de regio engageerden zich in 2017 al in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten (mitigatie) en om de regio veerkrachtig te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie). Met ondersteuning van SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen werd op 1 jaar tijd een regionaal klimaatactieplan opgemaakt. Dit ambitieuze klimaatplan, dat vorige zomer door de 13 lokale besturen werd goedgekeurd, staat nu klaar om uitgevoerd te worden.

Nieuwe ambassadeur voor het klimaat

Voor de gemeente Oosterzele is het offici ële engagement voor het klimaat helemaal nieuw. Nog in 2019 zal de gemeente het Burgemeestersconvenant ondertekenen, het bredere Europese kader op vlak van klimaatinitiatieven. Onder begeleiding van de Provincie zal de gemeente een klimaatplan opmaken met maatregelen die tegemoetkomen aan doelstellingen op vlak van mitigatie en adaptatie. Een duurzame langetermijnvisie vormt hierbij de rode draad. Met de instap in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen besliste de gemeente om in te spelen op de opportuniteiten die een regionale klimaataanpak biedt. Door tot het project toe te treden, kunnen de betrokken lokale besturen deel uitmaken van een netwerk waarin expertise gedeeld kan worden en uitvoering van maatregelen voorbereid en uitgetest.

Klimaatgezonde regio in de maak

Ook Kruisem, Aalst, Oudenaarde, Kluisbergen en Wortegem-Petegem beslisten om te participeren in het project. Zo is bijna volledig Zuid-Oost-Vlaanderen opgenomen in het regionale klimaatverhaal. De actiefase zal op kruissnelheid komen eens alle gemeenten ook een plan klaar hebben met acties tegen 2030.

Alle info over het regionale klimaatplan is te vinden via: www.so-lva.be/klimaat-en-energie.