Nog steeds geen bestuursakkoord in Oosterzele

Op de gemeenteraad van 28 maart 2019 werd de afwezigheid van een bestuursakkoord aangekaart door de Open Vld Plus fractie. Het is gebruikelijk dat de coalitie (in dit geval N-VA en CD&V) in de periode tussen de gemeenteraadsverkiezingen en de installatievergadering een bestuursakkoord voorlegt in de gemeenteraad. In dit bestuursakkoord staat vermeld welke doelstellingen en ambities het gemeentebestuur heeft. Vooralsnog werd er geen bestuursakkoord opgesteld in Oosterzele.

Op de verkiezingsavond van 14 oktober gaf burgemeester Van Durme aan dat de coalitie CD&V en N-VA een 13-pagina’s tellend bestuursakkoord te hebben. Dat akkoord blijkt echter nog niet te bestaan. Zo bleek dat, na een vraag van Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels op de gemeenteraad gisteren, er nog geen bestuursakkoord is. De fractieleider van CD&V gaf aan dat dit pas tegen mei-juni verwacht wordt. Hierbij verwees de fractieleider beschuldigend naar de oppositiepartij Open Vld die, door het aanvechten van de verkiezingsuitslag, het proces heeft vertraagd. Daarenboven stelt men dat in vele buurgemeenten er ook nog geen bestuursakkoord is.

Fractieleider Filip Michiels (Open Vld Plus) getuigt ontzet: “Onze fractie betreurt dat we bijna 6 maand na de verkiezingen nog steeds geen zicht hebben hoe deze CD&V/N-VA meerderheid de gemeente wil gaan besturen. Wat zijn de prioritaire doelstellingen? Hoe willen ze het beleid beter maken voor de inwoners? Die vragen blijven voorlopig onbeantwoord. Het is gebruikelijk dat een meerderheid eerst een akkoord maakt over de inhoud en dan pas begint te denken aan de invulling van de schepenposten. Voor dit meerderheidskartel primeren de schepenportefeuilles dus duidelijk boven de inhoud. Er was ons in aanloop naar de verkiezingen nochtans iets anders beloofd.”

“Het wordt bovendien een huzarenstuk voor de administratie om een bestuursakkoord dat pas in mei of juni op de gemeenteraad komt, nog te vertalen in een onderbouwd en goed uitgewerkt meerjarenplan, dat verplicht tegen ten laatste december 2019 op de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Zeker wanneer je een echt participatief traject wil lopen met inwoners en adviesraden,” aldus Michiels.

Open Vld Plus vindt het helemaal ongepast dat het meerderheidskartel aangeeft dat het de fout is van de oppositie dat er nog geen bestuursakkoord is. Men verwijst daarbij naar de klacht voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Die klacht werd ingediend nadat de burgemeester een eerste maal had aangegeven dat er wel een bestuursakkoord was. De klacht werd bovendien gegrond verklaard op verschillende punten. Ondertussen zijn we ook bijna 3 maand na de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. “Die verdedigingslijn is dus helemaal onterecht,” aldus Open Vld plus-voorzitter Guy De Smet.

Daarenboven viel het op dat het de fractieleider van de meerderheidsfractie was die een antwoord voorlas in naam van het College van Burgemeester en Schepenen. De schepenen hielden de lippen stijf op elkaar.