Twee nieuwe tennisterreinen in Sportpark De Steenoven

De eerste lentezon zet ze extra in de verf… De twee nieuwe tennisterreinen in Sportpark De Steenoven.

“Het gaat om twee gravelterreinen”, zegt Benjamin Rogiers, schepen van Sport. “Samen met de twee kunstgrasterreinen zijn er nu dus vier tennisterreinen op de sportsite rond de sporthal. Die twee kunstgrasterreinen worden binnenkort ook vernieuwd. Ze krijgen een nieuwe grasmat. De vier tennisterreinen  kunnen door iedereen gehuurd worden bij de Sportdienst. Ze worden echter  ook de uitvalbasis voor de werking van tennisclub TC Herzele, die tot voor kort op de tennisterreinen gelegen in Evendael actief was. Zij sloten hiervoor een huurovereenkomst af met het lokaal bestuur, die op de gemeenteraad van woensdag 27 maart 2019 werd goedgekeurd. Dankzij de nieuwe terreinen hoeft de tennisclub het ledenaantal niet meer te beperken en kan de club het tennis in Herzele extra promoten. Zo worden er deze zomervakantie alvast twee sportkampen georganiseerd in samenwerking met de Sportdienst. Anderzijds vergroot de uitstraling van het Sportpark De Steenoven dankzij deze nieuwe terreinen en kunnen nóg meer inwoners ook los van een vereniging van de sport genieten.”