Sterk dalend geboortecijfer in Vlaanderen

Oudere moeders

Statbel maakte de cijfers bekend van de geboorten in Belgi ë. Opvallende vaststelling de sterkste daling doet zich voor in Vlaanderen. Vrouwen krijgen alsmaar op latere leeftijd hun eerste kind. In 1998 was in Belgi ë de leeftijd waarop het eerste kind geboren werd 29,1 jaar. Dit steeg in 2016 tot de leeftijd van 30,6 jaar. Als we per gewest bekijken valt het op dat de Waalse moeders het jongst zijn als ze hun eerste kind krijgen.

Vlaanderen kent sterkste daling

In 2017 werden verhoudingsgewijs voor elke vrouw in Vlaanderen minder kinderen geboren dan in Walloni ë en Brussel. Nog een eigenaardigheid 50,9 % van de kinderen wordt buiten het huwelijk geboren, in Walloni ë bedraagt dit zelfs meer dan 60 %. Als we bekijken of kinderen buiten het traditionele huwelijk maar wel binnen een wettelijke of feitelijke verbintenis worden geboren dan geeft dit een heel ander beeld te zien. In Vlaanderen bleef dit onder de 10%. In Brussel en Walloni ë bedroeg dit 17 %.

Belgi ë boven Europees gemiddelde

In 2017 werden er 119.102 kinderen levend geboren in Belgi ë. Gemiddeld bedroeg dit 1,64 kinderen per vrouw, iets lager dan in 2016 toen waren er gemiddeld 1,68 kinderen per vrouw. In Europa ligt het gemiddeld geboortecijfer per vrouw op 1,59 kinderen. In Duitsland, Luxemburg, Portugal, maar vooral in Itali ë en Spanje worden er per vrouw veel minder kinderen geboren. Veel meer kinderen dan het Europees gemiddelde per vrouw worden geboren in Frankrijk, Zweden, Ierland, Denemarken en Engeland