Vooralsnog geen masterplan sportinfrastructuur in Oosterzele

Op de gemeenteraad van 25 april van Oosterzele agendeerden Open Vld plus- raadsleden Filip Michiels, Kaat Pien en Louise Van Hoorde een principebeslissing over de opmaak van een analyse en masterplan rond sportinfrastructuur in Oosterzele. Het agendapunt werd echter afgekeurd op de gemeenteraad. De bevoegde schepen Elsy De Wilde haalt hierbij aan dat ze volop bezig is met een analyse van de actuele noden. Naast deze analyse vindt ze het belangrijk om eerst voldoende dossierkennis te verwerven, gezien haar recente benoeming als schepen van Sport.  

Oosterzele telt vele succesvolle sportclubs met een heel goede jeugdwerking. Zo is er een veelvoud aan succesvolle voetbalclubs met rond de 350 sportende jongeren; de turnclub die hoge toppen scheert met de jongeren in hun reeksen, en andere succesvolle voorbeelden. Bepaalde sportinfrastructuur heeft nood aan een grondige renovatie. Open Vld plus heeft daarom voorgesteld   een grondige analyse rond sportbeleving voor en door Oosterzelenaren uit te werken, om zo onderbouwd werk te kunnen maken van een ondersteuningsplan rond sportinfrastructuur. Open Vld plus wou in de analyse onder meer onderzoeken welke noden er zijn, hoeveel sporters participeren aan welke disciplines, wat is er wel en niet aanwezig. Daarenboven wil de partij inzetten op een participatieve werking en een ‘benchmark’ doen met omliggende gemeenten.

“De meerderheid vertikte het voorstel om werk te maken van een analyse rond sportbeleving en sportinfrastructuur in Oosterzele, ook met een duidelijke focus op jongeren goed te keuren. Ze claimden hier al lang rond te werken. Nochtans vormt CD&V sinds 1988 de basis van de meerderheid. Nooit werd hiervan werk gemaakt. Nadat de liberalen dit agendeerden op de gemeenteraad, pretendeert men nu hier reeds lang rond te werken. Toch keurde men dit agendapunt gisteren op de gemeenteraad af. Constructieve voorstellen aanvaard deze meerderheid van ons niet. Luisteren naar de andere helft van de bevolking willen ze precies niet. Wij zetten ons in voor sportend Oosterzele, maar bij de meerderheid draait het alleen rond de perceptie ‘dat zij toch zo goed bezig zijn’. Ik had me de start van de politiek toch enigszins anders voorgeteld,” zeggen raadsleden Kaat Pien en Louise Van Hoorde.

De bevoegde schepen van Sport, Elsy De Wilde reageert verbouwereerd: “Vooreerst    ben ik reeds aan een vooronderzoek bezig omtrent het sportbeleid op onze gemeente. Een concreet punt is de installatie van een nieuwe sportraad. Daarna volgt een analyse van de behoeften van de diverse sportclubs. Hierbij zal ik actief de verschillende sportverenigingen bevragen. Naast die sportverenigingen heb ik ook de nodige aandacht voor de sportieve Oosterzelenaar. Daarenboven zal ik voldoende aandacht schenken aan initiatieven zoals ‘G-sport’. Vervolgens    ga ik    de verschillende sportaccommodaties van Oosterzele en de omliggende gemeente zoals Zottegem, Merelbeke en Melle, in kaart brengen. Ik vind het voorbarig om reeds een masterplan sportinfrastructuur op te stellen. Ik zou graag eerst de verschillende betrokken partijen persoonlijk aanspreken en zodoende dossierkennis verwerven. Daarnaast is er momenteel onvoldoende capaciteit hiervoor binnen onze administratie.”

 

 

X