Natuurpunt Oosterzele zet de Oeverzwaluwen in de kijker

Op zaterdag 1 juni nodigen Balegro (vroeger de Balegemse steengroeve), Natuurpunt Oosterzele en de gemeente Oosterzele u dan weer uit om kennis te maken met dit lokale bedrijf en zijn bijzondere bewoners, de oeverzwaluw.

Alles wat je ooit wilde weten over de ontginning van funderingszand en natuursteen en over grondverwerking zal die dag uitvoerig worden toegelicht door de site-verantwoordelijke Hendrik Vergote. Aansluitend begeleidt Natuurpunt Oosterzele u tot bij de nesten van de kolonie Oeverzwaluwen waar vrijwilligers van de werkgroep Soortenbescherming een boekje zullen opendoen over deze zeer bijzondere soort die maar op enkele plaatsen in Vlaanderen meer voorkomt.

Met de steun van Minaraad Oosterzele wordt die dag ook een infobord geplaatst over het belang van bescherming van deze bedreigde vogelsoort. Deelname is gratis. Afspraak om 15 u aan de ingang van Balegro BVBA (Berg 24a in Balegem).