CD&V-kandidaten Paul Pardon en Jef Van der Mynsbrugge pleiten voor Denderfonds.


Geraardsbergen. CD&V-gemeenteraadsleden Pardon en Van der Mynsbrugge willen de Vlaamse subsidies voor de lokale besturen hervormen. De Denderregio staat voor grote maatschappelijke uitdagingen en de oprichting van een Denderfonds moet meer impulsen aan de streek geven.

‘We pleiten voor een meer rechtvaardige verdeling van de financi ële middelen tussen verschillende steden en gemeenten.’ De CD&V-gemeenteraadsleden Paul Pardon en Jef Van der Mynsbrugge – die ook deelnemen aan verkiezingen van 26 mei – pleiten voor een meer gelijke verdeling van de middelen.

Impulsen voor economische ontwikkeling
‘De Denderregio staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen… De stedelijke kenmerken die onze streek nu kent, deden zich 25 jaar geleden voor in de grootsteden die toen bijkomende financi ële middelen kregen uit het stedenfonds om de sociale veranderingen ten gevolge van bevolkingstoename en verscheidenheid op een goede manier aan te pakken en een effici ënt integratiebeleid te voeren.’

‘Via een gelijkaardig Denderfonds kunnen ook wij onze eigen regio nieuwe impulsen geven op het vlak van economische ontwikkeling en lokale tewerkstelling. Daarnaast kan dit fonds Zuid-Oost-Vlaanderen helpen om een sterke uitbouw van voorzieningen op het vlak van onderwijs, sport, jeugdbeleid en werk adequaat te ondersteunen.’

Julien Borremans