Ontwerpend onderzoek parochiekerken Zwalm door architectuurstudenten


Er werd een ontwerpend onderzoek uitgevoerd met als thema ‘de toekomst van de parochiekerken in Zwalm.’
Masterstudent architectuur Joris Capiau: “Vanuit KU Leuven faculteit Architectuur (campus Sint-Lucas in Gent) deden wij, masterstudenten, het voorbije semester een ontwerpend onderzoek rond de toekomst van alle parochiekerken in Zwalm. Daarbij werden uiteenlopende urgenties en potenties in de kerken en dorpen onderzocht en op een creatieve manier omgezet in een ontwerpvoorstel voor neven- of herbestemming van de verschillende parochiekerken die Zwalm rijk is. Deze ontwerpopdracht is louter onderzoekend bedoeld en gebeurde met medeweten van het gemeentebestuur van Zwalm.

Op woensdag 29 mei zal hierover een expositie worden gehouden in de parochiekerk van Dikkele. Alle werken over de verschillende kerken zullen worden tentoongesteld tussen 16u en 20u. De tentoonstelling is vrij toegankelijk voor iedereen, en in het bijzonder voor de inwoners van de Zwalmse dorpen.”

Foto Interieur kerk Dikkele tijdens een activiteit in 2016