Terugbetaling boetes voor parkeren in Shop & Go-zone met mindervalidenkaart

In het stadscentrum kan je gebruik maken van Shop & Go-zones. In duidelijk afgebakende parkeervakken kan je een half uur gratis parkeren zonder een parkeerticket uit de automaat te moeten halen. Houders van een bewoners- en gehandicaptenkaart kunnen gebruik maken van de Shop & Go-zones, maar ook niet langer dan een half uur. Ook parkeren met een geldig parkeerticket in een Shop & Go-zone mag niet langer dan 30 minuten.

Terugbetaling boetes mindervalidenkaart

Het college van burgemeester en schepenen besliste de boetes die in het verleden werden uitgeschreven voor mensen die met een mindervalidenkaart in de Shop & Go-zone stonden en een retributie ontvingen, terug te betalen.

Procedure terugbetaling:

  • terugbetaling moet persoonlijk in de parkeerwinkel worden aangevraagd
  • neem volgende documenten mee:
    . de retributiebon in kwestie of op zijn minst het daarop vermelde unieke referentienummer
    . het betalingsbewijs van de retributiebon
    . de destijds gebruikte/voorliggende “Parkeerkaart voor mensen met een handicap”
  • de terugbetaling gebeurt enkel via overschrijving
  • je kan je terugbetaling vragen tot 31 juli 2019