dartsbord en pijltjes

Dartsclub “Sint Jansvrienden” huldigde zijn kampioenen.

dartkampioenenDartsclub Sint Jansvrienden

De club werd in 2016 onder impuls van toenmalig caf ébaas van caf é Sint Jan, wijlen Armand Van Damme, door Kris Van Kerkhove opgericht. Kris, beter gekend als DJ Kris Van Dries, is vanaf de oprichting tot vandaag voorzitter en stuwende kracht van de club.
De club telt momenteel een twintigtal actieve leden. Het speelseizoen loopt van half september tot half mei.
Al de wedstrijden gaan door in het clublokaal: Caf é Sint Jan bij Rita, Sint Jansplein 2 te Hemelveerdegem.

Het ereschavotje seizoen 2018-2019

Eerste plaats = Godaert Marc
Tweede plaats = D’Hose Eric & De Grave Ivan
Derde plaats = Bauwens Kenneth

uitslagenblad seizoen 2018-2019