100ste deelnemer voor Bloemenboerderij Rijk Bos Bloemen

Bloemenboerderij Rijk Bos Bloemen telt sinds vandaag 100 deelnemers. Maandag komt de 100ste haar eerste boeket plukken.

Op 1 april 2019 startte op Hoeve Rijkbos de bloemenboerderij ‘Rijk Bos Bloemen’ die wordt geleid door bloemenboerin Marieke De Vos. Rijk Bos Bloemen is een bloemenboerderij die werkt volgens het nieuwe landbouwmodel CSA of Community Supported Agriculture, een landbouw die gedragen wordt door een klantengemeenschap. Deelnemers kopen een oogstaandeel en kunnen dan tot wekelijks hun eigen bos kleurrijke seizoensbloemen plukken of kiezen voor een boeketabonnement.  Rijk Bos Bloemen heeft nu 65 deelnemers die zelf komen plukken en 35 deelnemers die kozen voor de boeketformule. Marieke laat weten dat er zeker nog deelnemers bij kunnen.

Meer info via www.rijkbosbloemen.be