OKRA Munte viert gouden verjaardag.

De vroegere Christelijke Bond van de Gepensioneerden Munte nu gekend als Okra werd vrijdag ontvangen in de raadszaal van Merelbeke voor de viering van hun 50 jaar bestaan.

Okra Munte is een van de kleinste afdelingen in Merelbeke de hoofd activiteit is wandelen en kaart namiddagen voor andere activiteiten sluit men vooral aan bij Bottelare.

voorzitter okra Munte Paul Coup é

De voorzitter van OKRA -Munte schetste het ontstaan en verloop van de verenging. Het bestuur van Munte werd gesticht in 1969,onder de naam van Kristelijke Bond van de Gepensioneerden, met volgende personen aanwezig, De Heer Placid De Paepe (minister van sociale voorzorg), de verbondssecretaris Van Den Brande en E.H. Pastoor Bracke . Dokter Paul Verstraeten aanvaardde het Erevoorzitterschap, Ren é Verlinden werd voorzitter, Valère Eeckhaut secretares en Ren é De Munter schatbe-waarder. De rest van onze voorgeschiedenis  zal ik jullie besparen, zo rumoerig in de politie was het ook in het bestuur misschien dit nog, ze vergaderden in lokaal Jeugdheem, achter het oude Gemeentehuis en daar zorgde de moeder van Andr é Ghijs voor de koffie.

In 1972 werd E.H.Pastoor Neels proost en toen ze in 1974 verhuisden naar ’t Zonnenhof om te vergaderen, zorgde Jeanine Baele, de vrouw van Frans Baele van dan af voor de koffie … zeer belangrijke gebeurtenis en te vermelden waard !! Een sprongetje verder in de tijd : 1996 :Frans Baele werd voorzitter, secretaris Andr é Ghijs en schatbewaarder Georges Bombeke. Later kwamen er nog enkele bestuursleden bij :Etienne Dubois, Rolande Crommelinck en ikzelf Coup é Paul,die nu nog deel uitmaken van het huidig bestuur. De andere leden van het huidig bestuur,gestart in 2000 zijn :Mieke Lejeune secretaris,Luc Eeckhout schatbe-waarder,Etienne Dobbelaere ,onze computerman en verantwoordelijk voor de wandelingen, Agnes Van Den Bossche, Laurette De Vliegher en Norma De Coster. Dank zij de inzet van a! onze voorgangers en dit voltallig bestuur is deze afdeling van het kleine landelijke Munte kunnen voortbestaan.

gewest voorzitter Raf De Loore

 

Met dit bestuur willen we ons trefpunt verder uitbouwen en zullen we zeker aandacht blijven hebben voor onze zieken, minder-validen en de leden die verblijven in een rusthuis. Wij zijn blij dit jubileumjaar van 50   jaar van onze kleine afdeling te kunnen vieren op naar de 60.

Er was ook een dankwoord aan de vroegere bestuursleden, Frans Baele en Andr é Ghijs. De gewest voorzitter Raf De Loore, zette het bestuur in de bloemen (koekjes voor tijdens de koffie vergaderingen) voor hun inzet als kleine verenging en de inzet voor de afgelopen 50 jaar.

 

OKRA doelstelling

Is een vereniging van, voor en door 55-plussers. Je vindt in OKRA tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen activiteiten te doen. Daarbij krijg je de kans om je talenten te ontplooien, blijf je actief en kan je mee in de steeds evoluerende wereld. Het uiteindelijke doel is om tot een warmere samenleving voor iedereen te komen. En daar draagt elk lid van OKRA zijn of haar steentje toe bij. De inspiratie hiervoor haalt OKRA uit haar christelijke visie op mens en samenleving. Dat betekent dat voor OKRA volgende waarden zeer belangrijk zijn: solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Kwetsbare groepen krijgen daarbij extra aandacht.