RUP Sanitary: Stad Zottegem vraagt inwoners om opmerkingen en aanvullingen

Van 11 juni tot en met 9 augustus 2019 organiseert de stad Zottegem een eerste raadpleging over de inhoud van de startnota van de RUP Sanitary. In die periode kunnen inwoners opmerkingen en aanvullingen schriftelijk bezorgen.

Stad Zottegem wil op de Sanitary site een nieuw cultuurcentrum en stedelijke academie voor muziek, woord en dans bouwen. Om die uitbreiding mogelijk te maken, werkt de stad momenteel aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sanitary’. Dit RUP omvat het binnengebied tussen de Trapstraat, de Gustaaf Schockaertstraat, de Burgemeester Firmin De Meyerstraat, de Meerlaan en de Molenstraat. Momenteel ligt dat gebied in het bijzonder plan van aanleg (BPA) ‘Sanitary’. Het toekomstige RUP ‘Sanitary’ moet het huidige BPA ‘Sanitary’ opheffen en vervangen.

Check de startnota via deze link: RUP_Sanitary.pdf

Opmerkingen en aanvullingen via:

  • Via e-mail:  stedenbouw@zottegem.be
  • Met de post: Dienst Ruimte, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
  • Persoonlijk: aan het onthaal van Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7

U kunt de start- en procesnota inzien bij de dienst Ruimte in het Administratief Centrum Sanitary (verdiep 2), elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Participatiemoment op 20 juni

Om het draagvlak voor en de kwaliteit van het RUP Sanitary te vergroten, organiseert de stad een infomarkt op 20 juni van 18.30 tot 20.00 uur. Die vindt plaats op de vierde verdieping van het Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7. Iedereen is welkom. Er wordt een verslag gemaakt van dit participatiemoment.