Stadsbestuur Zottegem steunt verzet tegen asbeststort Balegem

De stad Zottegem laat weten dat het de bekommernissen van buurgemeente Oosterzele deelt aangaande de mogelijk komst van een asbeststort op de Balegro-site in Balegem. Ze komt hiermee tegemoet aan een oproep van meerderheidspartij N-VA Zottegem.

“Zodra we op de hoogte waren van de mogelijke komst van een asbeststort op amper een paar honderden meters van grens Oosterzele/Zottegem heb ik contact opgenomen met mijn collega Johan van Durme en schepen Christ Meuleman”, zegt Burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “Die hebben ons de inhoud van de infosessie kort toegelicht. Oosterzele heeft intussen een schrijven gericht aan de bedrijfsleiding van de Balegro site waarin zij met aandrang vragen om af te zien van hun aanvraag om deze site te vergunnen voor het bergen van cementgebonden asbest.” “Wij zijn het volkomen eens met de bezwaren die Oosterzele heeft geuit”, geeft schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) nog mee. “Ook vanuit de stad Zottegem zal een schrijven worden gericht aan het betrokken bedrijf met de mededeling dat wij ons verzetten tegen de komst van dit stort. Er zijn niet enkel de schadelijke gevolgen voor mens en natuur, maar ook het extra vrachtvervoer dat dit teweeg zal brengen willen we vermijden. Ik hoop dat ook de overige fracties zich op de komende gemeenteraad unaniem kunnen scharen achter dit verzet.”