“Niet langer het goedkoopste zwembad van Vlaanderen op kap van de Zottegemse belastingbetaler”

Schepen van sport Brecht Cassiman reageert op de verontwaardiging van oppositiepartij SP.A op het nieuwe voorstel van de zwembadtarieven dat vanavond op de gemeenteraad geagendeerd staat.

“Tijdens de voorbije raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf werd het nieuwe tariefreglement ei zo na door meerderheid en oppositie unaniem goedgekeurd. SP.a besliste op het laatste nippertje zich te onthouden: niet omdat men bezwaar had tegen de nieuwe tarieven, maar enkel en alleen omdat men het jaarabonnement te duur vond,” nuanceert schepen van sport Brecht Cassiman.
“Bij het begin van deze legislatuur bleek de nood hoog om het tariefreglement dringend te herzien, want de verhouding inkomsten-uitgaven slaat al jaren volledig uit balans,” verduidelijkt Cassiman. Een zwembad mag verlies maken, maar het zwembad kostte de stad en haar inwoners het voorbije jaar meer dan 600.000 euro. De tarieven van het zwembad werden sinds 2012 door de vorige schepen bevroren, waardoor het verlies in 2018 opliep tot € 365.000 euro. Bovendien blijkt uit een steekproef van de sportdienst dat een op drie   zwembadbezoekers, niet in Zottegem woont. Je kan de stijgende kosten niet blijven verhalen op je eigen inwoners, terwijl mensen van buiten Zottegem zich aan hetzelfde bodemtarief elke week uitleven in het zwembad. Daarom zal een niet-Zottegemnaar vanaf september één euro meer betalen dan een Zottegemnaar.  Dit is niet meer dan logisch, want een Zottegemnaar draagt al bij tot de werkingskosten van het zwembad via de gemeentebelastingen”.
Zottegemnaar zwemt voor 2,5 euro
“De prijsherziening komt er dus na een logische herpositionering anno 2019. Het nieuwe tariefreglement is eerst en vooral sterk vereenvoudigd en transparant. We kiezen er voor om zwemmen betaalbaar te houden voor alle Zottegemnaren: het basistarief wordt dan wel verhoogd van 2 naar 3 euro, maar wie kiest voor een beurtenkaart, zwemt aan het reductietarief van 2,5 euro. De stad blijft daarnaast inzetten op zijn rol als facilitator van schoolzwemmen: de tarieven voor schoolzwemmen worden minimaal verhoogd met € 0.25. Veel zwembaden komen terug op het aanbieden van abonnementen, omdat deze makkelijk worden doorgegeven en ruimte laten voor misbruik. De stad Zottegem blijft een abonnement aanbieden, maar het wordt pas interessant voor mensen die minstens twee maal per week het zwembad induiken. Op die manier willen we maximaal inzetten het gebruik van de beurtenkaarten.”
“Niemand verhoogt graag tarieven, maar als het is om het goedkoopste zwembad van Vlaanderen te willen zijn, op kosten van de Zottegemse belastingbetaler, dan pas ik daar voor,” besluit Cassiman.