Toekenning omgevingsvergunning aan Paul Waegemans: onregelmatigheden of technisch probleem? KSV reageert.


St éphan Bourlau                                                         Paul Waegemans


Geraardsbergen. Het artikel — ‘Buurtbewoners tekenen verzet aan tegen het multifunctioneel sportcomplex van Paul Waegemans.’ — dat dit weekend verscheen op de site van De Beiaard zorgt voor de nodige commotie. Gemeenteraadslid Bourlau ontdekte ‘onregelmatigheden’ in de notulen van het Schepencollege bij de goedkeuring van de omgevingsvergunning. Volgens het bestuur van KSV — waar Paul Waegemans toe behoort — gaat het om een technische vergissing in de notulering van het College van Burgemeester en Schepenen.

‘Onregelmatigheden’
De nv Sportkring 2020 — het geesteskind van Paul Waegemans — heeft de ambitie om op de terreinen van voetbalclub KSV een multifunctioneel sportcomplex te ontwikkelen. Dit kon u reeds lezen in een uitgebreid interview met Waegemans (zie link hieronder). De buurtbewoners dienden een aantal bezwaren in. Stephan Bourlau (Het Alternatief) kwam naar eigen zeggen tot de vaststellingen dat er met bettrekking tot het verlenen van de omgevingsvergunning ‘onregelmatigheden’ werden vastgesteld bij het verlenen van de omgevingsvergunning. Bourlau: ‘Op 29 april besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de omgevingsvergunning voor het project van Paul Waegemans op de terreinen van KSV te weigeren.   Vijf dagen later trekt het College haar beslissing in en levert het toch een omgevingsvergunning aan Waegemans af. Dat is toch wel heel erg bedenkelijk.’


KSV Geraardbergen

‘Verkeerde informatie’
Het bestuur van KSV wijst erop dat het hier om verkeerde informatie gaat en dient raadslid Bourlau van Antwoord: ‘Als een van onze bestuurders door u in de pers bij naam wordt genoemd en door een verkeerde berichtgeving in diskrediet kan worden gebracht dan is het wel onze plicht u daarover aan te spreken en om rechtzetting te vragen.’

Het bestuur van KSV wijst er ook op dat ‘de vergunning niet geweigerd. Het agendapunt werd verdaagd naar een bijkomende zitting op 3 mei, met daarbij een duidelijke motivatie waarom dit punt werd verdaagd, namelijk het inwinnen van meer informatie en inlichtingen… U stootte dus niet op een onregelmatigheid bij het verlenen van de vergunning maar wel op een dan nog technische vergissing in de notulering.’ Volgens het bestuur van KSV was raadslid Bourlau al meer dan een maand op de hoogte van de technische problemen.

Deze technische vergissing zou volgens de directie van de stad te wijten zijn aan een abuis ten gevolge van een nagelnieuw systeem ECHO, waar de notulen in worden opgemaakt. Het gaat volgens de directie van de stad inderdaad om een technische vergissing bij het notuleren. Meer niet.

Bourlau reageert…
St éphan Bourlau wijst erop dat het woord ‘onregelmatigheden’ in deze context niet fout is. ‘Graag even meegeven dat de vergunning wel degelijk geweigerd is, dit volgens de notulen van 29 april ll. die de raadsleden ontvangen en niet voor publiek is bestemd.’ Volgens Bourlau lag het negatief advies van de mobiliteitsambtenaar aan de basis van de weigering. Tot slot onderstreept raadslid Bourlau dat hij het project van nv Sportkring 2020 ‘z éér genegen’ is.

Julien Borremans

Minister Muyters investeert 570.000 euro in nv Sportkring 2020 voor een multifunctioneel sportcomplex. Paul Waegemans: ‘Dit wordt een project met een grote uitstraling.’