Minister Muyters investeert 570.000 euro in nv Sportkring 2020 voor een multifunctioneel sportcomplex. Paul Waegemans: ‘Dit wordt een project met een grote uitstraling.’


Paul Waegemans                                                           Plattegrond


Geraardsbergen. In 2020 zal voetbalclub KSV Geraardsbergen 100 jaar bestaan. Paul Waegemans: ‘Het wordt tijd dat we nieuwe bakens uitzetten en de werking diversifi ëren, verdiepen, professionaliseren en uitbreiden.’ Waegemans was in een vroeger leven financieel beheerder van de stad Geraardsbergen. Doorwinterd en visionair. Op de site aan de Molendreef wordt een hypermodern en energie neutraal sport- en recreatiecomplex opgetrokken van ongeveer 4 miljoen euro, dat ge ëxploiteerd zal worden door de nv Sportkring 2020. Minister van sport Philippe Muyters kende aan de nv Sportkring 2020 intussen een investeringssubsidie toe van 568.136 euro.
‘Dit is niet de enige opsteker,’ deelt Waegemans ons fier mee, ‘Ilse Heylen krijgt hier een vaste stek om een judoacademie uit te bouwen, waar o.a. internationale sporters en stagiairs zullen worden ontvangen’. Off the record laat Paul Waegemans ons weten dat een gerenommeerde voetbalschool van een belangrijke eersteklasseclub geïnteresseerd is om intens met KSV samen te werken. De nv Sportkring 2020 zal een breed pallet aan sportfaciliteiten aanbieden, aangevuld met de nodige catering en restauratie. ‘De exploitatie moet professioneel zijn. We zijn ook van plan om intens met de scholen samen te werken.’ KSV blijft er zijn wedstrijden spelen. Wie weet wordt er weldra een fusie met een andere voetbalclub in Geraardsbergen aangekondigd. De nv Sportkring 2020 wordt een lichtbaken voor de streek. Een gesprek met de drijvende kracht achter het project — Paul Waegemans — dringt zich op.

Multifunctioneel sportcomplex
De Beiaard:
‘KSV Geraardsbergen heeft grote plannen voor de toekomst. Aan de Molendreef komt een multifunctioneel sportcomplex. Wordt dit het hoogtepunt van een lange geschiedenis?’

Paul Waegemans: ‘Dat mag je wel zeggen. Op de maquette van het nieuwe project prijkt ‘Sportkring 2020’. In 1920 werd Sportkring Geraardsbergen opgericht. Aanvankelijk ontmoeten een aantal sportievelingen elkaar op een vrijstaande weide. In 1923 kreeg Sportkring een officieel bondsnummer, nl. 290. In 2020 bestaan we 100 jaar, vandaar ‘Sportkring 2020’. Eind jaren 70 — zowat 40 jaar geleden — belandden we op de site aan de Molendreef, en werd Sportkring Geraardsbergen na de fusie met VK en Velina omgevormd tot KSV Geraardsbergen, die meteen ook het eremerk ‘Koninklijke’ kreeg opgespeld.’

DB: ‘Zijn er geen fusieplannen met de voetbalclubs uit de streek?’

PW: ‘We hebben inderdaad plannen, maar eerst moet onze infrastructuur en organisatie op punt staan. Geraardsbergen telt verschillende voetbalclubs. Ze hebben het allemaal moeilijk om het hoofd boven water te houden. We zullen hoe dan ook moeten samenwerken. Daar hoopt KSV een voortrekkersrol in te kunnen spelen.’

DB: ‘Jullie plannen grote verbouwingswerken.’

PW: ‘Dit gebouw is meer dan 40 jaar oud. Toen volstond dit en het heeft zijn dienst bewezen. Wat betreft duurzaamheid, hygi ëne en comfort voldoet dit pand niet meer aan de huidige normen. We zijn dus verplicht om een nieuw gebouw op te trekken.’

DB: ‘Jullie beschikken daarvoor over de nodige middelen?’

PW: ‘KSV is een rijke club. De gebouwen en de grond zijn eigendom van de voetbalclub, maar er zijn weinig liquide middelen. De gronden liggen in recreatiezone, op een klein stukje na, dat nog in agrarische zone ligt. Maar dat wordt weldra door middel van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan ook recreatiezone. De gronden hebben we laten schatten en dat bedraagt toch wel een flinke som. Intussen ontvingen we van Minister van Sport Philippe Muyters het goede nieuws dat de nv Sportkring 2020 een investeringssubsidie van 568.136 euro krijgt toegewezen. We kregen van de administratie van Minister Muyters trouwens een goede beoordeling voor het project.’

Nv Sportkring 2020
DB:
‘Een nieuw project vraagt een nieuwe organisatiestructuur.’

PW: ‘Naast de vzw KSV, die nog steeds de voetbalclub vertegenwoordigt, richten we nu ook een nv Sportkring 2020 op. De vzw KSV brengt de gronden in en zal in de nv een meerderheidsparticipatie krijgen. De nv Sportkring 2020 zal dan de voetbalvelden aan de vzw KSV verhuren. Dit zal niet volstaan, maar met inbreng van bijkomende investeerders kunnen we dit project realiseren. De kost van het project bedraagt om en bij de 4 miljoen euro.’

DB: ‘Staat het project niet op de helling? De laatste voorzitter — die zou zorgen voor de nodige investeerders — heeft toch zijn ontslag ingediend. Voor ons leek het project dood en begraven.’

PW: ‘De man heeft inderdaad zijn functie ter beschikking gesteld en zal geen deel meer uitmaken van het nieuwe bestuur, maar de plannen voor het project gaan nog steeds door en zijn trouwens volledig uitgewerkt. Het project wordt weldra op de rails gezet. De nv is opgericht op 4 juni en de nodige financi ële middelen worden gemobiliseerd.’

DB: ‘Wat moeten we ons voorstellen bij ‘multifunctioneel’?’

PW: ‘Voetbal op zich is niet meer leefbaar. We zijn dus verplicht om te diversifi ëren. Ilse Heylen krijgt hier een vaste stek om haar judoacademie uit te bouwen. De stages die ze over het ganse land organiseert, zullen hier worden georganiseerd. Dit betekent toch wel een meerwaarde voor Geraardsbergen. Daarnaast zal ze ook workshops en seminaries voor bedrijven organiseren. Dit kan hier allemaal doorgaan omdat het nieuwe gebouw ook 4 polyvalente ruimtes zal omvatten, die zowel voor sportactiviteiten als voor seminaries kunnen worden gebruikt. We willen een rendabele organisatie opbouwen die niet afhankelijk is van werkingssubsidies. In het multifunctioneel complex zullen daarnaast nog verschillende sporten voor jong en oud worden aangeboden. Niet alleen het gebouw, maar ook de terreinen zullen daarvoor worden uitgerust.’

Groene energie
DB:
‘Jullie investeren ook in hernieuwbare energie?’

PW: ‘Het gehele gebouw zal bijna energie neutraal zijn. Op het dak worden de nodige zonnepanelen aangebracht, zodat we in ons eigen verbruik kunnen voorzien. Daarenboven ligt dit gebied uitstekend voor windenergie. Op het terrein is er potentieel voor twee windturbines. Als deze turbines kunnen gerealiseerd worden, dan wordt de opbrengst van de opstalrechten voor 100% aangewend om te investeren in het project ten voordele van de Geraardsbergse bevolking. De twee windturbines zorgen voor energie voor zowat 3.000 gezinnen.’

DB: ‘Er komt ook een restaurant. Mag er in recreatiegebied wel catering en restauratie worden aangeboden?’

PW: ‘Je mag in recreatiegebied geen detailhandel ontwikkelen, maar het is wel toegelaten om catering en restauratie aan de bieden. Je mag de mensen toch wat te eten aanbieden, nadat ze hebben gesport. Alles is afgetoetst en intussen hebben we onze milieuvergunning verkregen. We zijn wel van plan om op lange termijn slaapgelegenheid aan te bieden, maar daarvoor moet het ruimtelijk uitvoeringsplan nog worden aangepast.’

DB: ‘Euh… slaapgelegenheid?’

PW: ‘Dat is nog toekomstmuziek. Er zal een deel van de verdieping worden uitgerust als rustruimte, waar later, als de gewijzigde regelgeving het zal toelaten, slaapgelegenheden voor sporters worden ondergebracht. Dit komt eigenlijk op vraag van Ilse Heylen die van plan is om internationale sporters en stagiairs te ontvangen. Deze mensen komen natuurlijk niet voor één dag.’   Dit zou dan ook sportkampen met overnachting toelaten, een unieke ervaring voor jongeren.

DB: ‘Zal er in de Raad van Bestuur van de nv genoeg competentie aanwezig zijn om dit project te exploiteren?’

PW: ‘Uiteraard. Ik hoop met mijn ervaring een belangrijke inbreng te hebben. Wie mij kent, weet dat ik voordien reeds een hele poos (1986-2009) actief was bij KSV, met o.a. de organisatie van 14 internationale tornooien waaraan Europese topclubs deelnamen.   Daarnaast komt er nog een afvaardiging van de vzw KSV en van de investeerders. Vermits ons initiatief voor 100% priv é is, zijn er geen mandaten voor lokale politici voorzien.’

Mobiliteit
DB:
‘De buren zijn niet even enthousiast. Er zijn een aantal bezwaren ingediend. Zo zijn er toch bedenkingen bij de parkeermogelijkheden en de toegang voor het verkeer.’

PW: ‘We trachten verkeersstroom te managen door de activiteiten zoveel mogelijk te spreiden over de dag. Daarnaast moedigen we de bezoekers aan om ofwel te voet of met de fiets te komen om zo de druk op de Astridlaan te verminderen.’

DB: ‘Er is toch een mobiliteitsstudie gemaakt waaruit blijkt dat er nogal wat verkeer door de Molendreef rijdt.’

PW: ‘Inderdaad, maar je moet de studie met een korreltje zout nemen. Er is ook heel wat doorgaand verkeer richting Deftinge. Dat neemt niet weg dat we bereid zijn om de verkeersstroom in te perken. Zo zijn we — in overleg met de scholen — van plan om na de schooltijd de kinderen op Sportkring 2020 een uitgewerkt aanbod te presenteren. Kinderen worden dan door een busje van de school gehaald, kunnen dan onder begeleiding hun huiswerk maken en vervolgens sport beoefenen. De ouders kunnen dan na hun werk de kinderen komen ophalen. Zo hebben we verschillende vliegen in één klap: we combineren naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding en sport. Daarnaast werken we ook aan het versoberen van de mobiliteit. Het is de bedoeling om de activiteiten te spreiden. Wat we zeker niet willen, zijn massa-evenementen omdat dit voor grote problemen zou zorgen. Trouwens, naast KSV wordt er een kmo-zone gepland met een aantakking op de Astridlaan. Er kan dan ook een verbinding van de kmo-zone naar de parking van KSV worden georganiseerd, zodat het verkeer in de Molendreef wordt ingeperkt.’

DB: ‘Dit klinkt erg ambitieus.’

PW: ‘We zijn er rotsvast van overtuigd dat we zullen slagen.’

DB: ‘Veel succes en hartelijk dank voor dit interview.’

Julien Borremans