Matthias Diependaele legt eed af in Vlaams Parlement

Matthias Diependaele (39) legde vandaag voor de derde keer de eed af als Vlaams parlementslid voor de N-VA. De Zottegemnaar zetelt sinds 2009 in het Vlaams Parlement en is er sinds 2013 fractievoorzitter van de N-VA. “Wegen op het beleid blijft mijn ambitie”, zegt Diependaele.

Vandaag legden de 124 verkozenen in het Vlaams Parlement de eed af. Voor Matthias Diependaele is het ondertussen de derde keer. In 2009 werd hij verkozen op 29-jarige leeftijd. Daarmee was hij een van de jongste Vlaamse volksvertegenwoordigers. Met een kritische houding en de nodige dossierkennis verdiende Diependaele snel zijn sporen in het parlement in de commissies Buitenland, Financi ën en Begroting en Economie en Innovatie.

In januari 2013 nam hij de leiding van de toenmalige achttienkoppige N-VA-fractie over van Kris Van Dijck. Met verve verdedigde hij nadien N-VA-standpunten rond de Oosterweelverbinding, de Vlaamse begroting, de zesde staatshervorming en andere grote dossiers. Matthias zag zijn fractievoorzitterschap herbevestigd na de verkiezingen in 2014, ditmaal over een fractie van 43 parlementsleden: de grootste fractie ooit in het Vlaams Parlement.

Vorige week verkoos de nieuwe fractie Matthias opnieuw unaniem als fractievoorzitter. “Mijn ambitie blijft om samen met onze 35 parlementsleden te wegen op het beleid en bij te sturen waar nodig. Met een constructieve houding en een kritische geest, maar altijd met kennis van zaken”, besluit Diependaele.