smartcapture

Zottegemse jeugd vraagt skatepark

Vandaag kwamen heel wat Zottegemse jongeren samen op het Stationsplein om te ijveren voor een skatepark in Zottegem.

Het ging om een initiatief van de stedelijke jeugdraad dat een advies heeft overgemaakt aan het stadsbestuur. “De jeugdraad is reeds lange tijd vragende partij voor een nieuw  skatepark in Zottegem”, klinkt het bij de jeugdraad. “Met de opmaak van het meerjarenplan in het vooruitzicht willen wij dat het stadsbestuur financi ële middelen vrijmaakt voor een nieuw  skatepark  te verwezenlijken.  Wij bezorgden aan het huidige schepencollege reeds een sterk, onderbouwd advies (Advies jeugdraad skatepark) maar vanuit de jeugdraad hebben we schrik dat het huidige bestuur de nood van een nieuwe  skatepark niet inziet. Daarom willen wij een oproep lanceren om zoveel mogelijk Zottegemnaren te verzamelen die dit ook willen verwezenlijkt zien.  We zijn ondersteund door de Facebookpagina ‘We willen een skatepark  in Zottegem’, die reeds jaren geleden de nood van een  skatepark  in Zottegem kenbaar maakten.

Schepen Lieselotte De Roover (CD&V) liet al weten het voorstel te zullen meenemen naar de meerjarenbegroting, maar voegde er ook aan toe dat de financi ële middelen beperkt zijn in Zottegem.