Oosterzele wil een gemeentecentrum inrichten op VRV-site

Het gemeentebestuur van Oosterzele wil de vrijgekomen VRV-site aankopen met het oog op een maximale integratie en optimalisering van de bestaande gemeentelijke diensten en infrastructuren. Op de site komt een te bouwen ‘Gemeentecentrum’. Solva werd aangesteld om een haalbaarheidsstudie uit te voeren.  

Het nieuwe gemeentecentrum zal zorgen voor een maximale integratie en optimalisering van de bestaande gemeentelijke diensten en infrastructuren. Zo zal dit gemeentecentrum fungeren als gemeentehuis en OCMW. Daarnaast is er een herlokalisatie van de gemeenteloodsen en de cel wijkpolitie Oosterzele.

Schepen Orville Cottenie: ‘De VRV-site is ongeveer 10,5 hectare groot en biedt veel mogelijkheden. Op deze site bieden wij onze reguliere diensten van het OCMW en het gemeentehuis aan. Ook de gemeenteloodsen en de cel wijkpolitie krijgen hun plaats op dit terrein. Daarnaast zien we een gelegenheid in de creatie van een polyvalente ruimte voor startende ondernemers en een wooncluster met een gezonde sociale mix. De helft van de oppervlakte wordt voorbehouden voor bos en recreatie. Daarnaast zien we ook mogelijkheden in de inplanting van een ecoshop en een overdekte markt.

Fractielieder van Open Vld plus, Filip Michiels staat sceptisch tegen het idee: ‘Het zetelende bestuur heeft al meer dan 20 jaar plannen om het dak van het gemeentehuis te restaureren, maar heeft daar nog steeds geen centen voor gevonden. In 2012 werden ook de plannen gelanceerd om “enkel” de diensten van gemeente en OCMW samen onder te brengen door de site van de Kring in Oosterzele mee in het gemeentelijk patrimonium te brengen en de dienstverlening zo te verbeteren. Ook daar werden tot op vandaag nog geen middelen voor gevonden. Koken kost geld en de bomen groeien niet meer tot aan de hemel. Zeker niet in Oosterzele, waar we een schuld hebben van 1635 euro per inwoner. Dat is nog steeds een torenhoge schuld. Er zou nu een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd om te bekijken of deze plannen realiseerbaar zijn. In een normale situatie voer je eerst zo’n haalbaarheidsonderzoek uit vooraleer je dergelijke idee ën wereldkundig maakt.’

Solva werd aangesteld om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Het gemeentebestuur zou onder andere inkomsten genereren door het huidige gemeentehuis, het huidige OCMW-gebouw en de huidige loods verkopen. De vrijkomende site biedt mogelijkheid tot inbreiding met een woonfunctie in het kader van dorpskernverdichting. Daarnaast wil het gemeentebestuur de cel wijkpolitie op de Windekekouter verkopen. laatstgenoemde blijkt echter geen eigendom van de gemeente te zijn.

De site was vroeger een rundveetestcentrum van het toenmalige ministerie van landbouw