Studentenkring moet 170 euro meer betalen

Op zaterdag 20 april ll. werd het stedelijk Ontmoetingscentrum Godveerdegem aan de Tweekerkenstraat door Studentenkring Sottegem (SKS) die vier jaar geleden boven de doopvont werd gehouden, afgehuurd en gebruikt voor een zgn. “ledenvergadering”.

Hiervoor zou een huurvergoeding van 20 euro moeten betaald worden. De zaal werd echter zeer vuil achtergelaten, het gebruikte materieel werd gewoon in de keuken gestapeld en ook werden in de zaal een tapkraan en negen biervaten aangetroffen. Een stadsarbeider moest er van 8u15 tot 16 uur aan de slag om alles weer netjes en de zaal opnieuw gebruiksklaar te krijgen voor de volgende verhuring. Dit een en ander heeft het college van burgemeester en schepenen nu doen beslissen tot een aanpassing van de huurprijs en daarnaast moet Studentenkring Sottegem bijkomend ook kosten voor de opkuis van de zaal betalen. In cijfertaal: 90 euro huurgeld (de huurvergoeding voor een feest) + 100 euro kosten (het ééndaagse brutoloon van de stadsarbeider) …

X