In juni werd er een speelstraat gemaakt voor één dag

Sluipverkeer wordt geweerd in de Paulatemstraat in Zwalm

 

Het schepencollege van Zwalm besliste om bij wijze van proef het doorgaande verkeer in de smalle Paulatemstraat een halt toe te roepen.

Schepen   Patrick Moreels: ” De problematiek van doorgaand autoverkeer dat door de beide dorpskernen van St-Maria Latem en Paulatem raast is oud zeer.
Eerder werden er al drempels gelegd, 30 km/u opgelegd, uitgezonderd plaatselijk verkeer ingevoerd en laatst werd er zelfs een heuse fietsstraat ingevoerd.
Helaas bleek geen kruit gewassen.

De politie liet eerder al weten over onvoldoende mensen en middelen te beschikken om daar frequent op te treden.

Gelijktijdig met de werken aan de Beerlegemsebaan was de weg al afgesloten voor doorgaand verkeer.
Daardoor is er nu rust, maar met het einde van de werkzaamheden in zicht vreest het gemeentebestuur dat het ganse gebeuren zich zal herhalen.

Het plaatsen van lichten gekoppeld aan een flitstoestel werd in overweging genomen, maar de prijsoffertes lopen al snel op tot boven de 50.000 Euro.
Daarnaast stellen zich een resem aan voorwaarden bij de plaatsing en is de gemeente ook niet gemachtigd om eventuele boetes zelf te innen.

Bij wijze van proef werd dus geopteerd voor een symbolische knip.

De ganse zaak wordt later ge ëvalueerd en er komt nog een bevraging.
Deze beslissing ligt in lijn met het mobiliteitsplan wat eerder werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
Ze past eveneens in de bestuursakkoorden welke werden afgesproken en hebben in de eerste plaats tot doel de leefbaarheid van de dorpskernen te verhogen.
Fietsers hebben zoals voorheen vrije doorgang.”

 

 

 

X