Twee uitzonderlijke vrijwilligers in de kijker bij vzw De Bolster Zwalm

Altijd bereid en altijd paraat - om 't even wat jeaan hun vraagt

De Bolster Zwalm kan rekenen op veel vrijwilligers. Zij zorgen voor vervoer, wandelingen of uitstapjes met de cli ënten, extra handen in de dagbesteding of de woonhuizen, extra begeleider op vakanties, de Special Olympics,… of ze zetten elk jaar het eerste weekend van juli hun schouders onder het Zomerfeest. Zij helpen als garçon, staan achter de bar, serveren de maaltijden, doen de afwas, zorgen voor kinderanimatie, de rommelmarkt, de uitgebreide tombola… De Bolster kan rekenen op een heel trouwe groep vrijwilligers. Maar om 50 jaar vrijwilligerswerk te doen moet je toch van goeden huize zijn!

Toen de zus van Hubert in de voorziening kwam wonen gaf hij te kennen dat hij en zijn toenmalige vriendin Juliette (sinds 1971 zijn vrouw) wel een handje wilden toesteken indien nodig. En zo begon het 50 jaar geleden. Bij de opstart van het Zomerfeest in 1969 waren ze de eerste om mee dit feest te helpen uitbouwen tot wat het nu is. Vandaag zijn ze er nog steeds bij: Hubert als verantwoordelijke voor de aperitiefbar/bodega, Juliette als verantwoordelijke voor de tent. Samen met hun kinderen, kleinkinderen, familie en vele vrienden zijn zij de sterkhouders van dit feest. Daarnaast staan ze elke bezoekzondag trouw aan de bar om de families die op bezoek komen bij hun familielid van drank en taart te voorzien en is Hubert sinds 1974 onafgebroken lid van het oudercomit é.

Zolang op iemand kunnen rekenen …. Dat moet gevierd worden. Op het vrijwilligersfeest in maart zette de directie ze al in de bloemetjes met de obligate speech en een passend geschenk.
Er werd ook een liedje voor hen gemaakt die door al de aanwezigen gezongen werd.

Op het jaarlijkse Zomerfeest, het eerste weekend van juli, werden ze nogmaals gevierd. Het lied werd weer bovengehaald en door de ganse tent vrijdagnamiddag voor hen gezongen. Banners “Bedankt Hubert” en Bedankt Juliette” werden door de cli ënten van De Bolster gemaakt in de dagbesteding en kregen een prominente plaats in de tent en de aperitiefbar/bodega en de vrijwilligers droegen een sticker met “We all love Hubert en Juliette”.

De directie, gebruikersraad, medewerkers en cli ënten hopen dat Hubert en Juliette nog veel jaren kunnen meehelpen aan het zomerfeest. Al is de toekomst al veilig gesteld. De kinderen en kleinkinderen van Hubert en Juliette geven aan dat zij later de fakkel met plezier willen overnemen.

X