Zottegemse straatveegwagen vernield in garagebrand

 

Stad Zottegem moet noodgedwongen een nieuwe straatveegwagen aankopen. De ‘Citymaster’ die de laatste tien jaar (bouwjaar 2008) vooral ingezet werd voor de opkuis na de wekelijkse dinsdagmarkt en festiviteiten evenals voor het periodiek vegen van straten en pleinen over het ganse grondgebied, stond immers onlangs voor herstelling bij de leverancier toen dit bedrijf getroffen wed door een hevige brand waarbij de straatveegmachine helemaal vernield werd.

Met betrekking tot de nieuwe veegwagen is door het stadsbestuur nu geopteerd voor een krachtiger type waarop tevens een onkruidborstel kan gemonteerd worden en met ook een grotere opslagcapaciteit (2 i.p.v. 1 kubieke meter ruimte). Dit laatste moet een langere gebruiksduur van de machine in buitengemeenten mogelijk maken. De kostprijs van de nieuwe straatveegwagen wordt geraamd op 140.000 euro. Een zevental mogelijke leveranciers zullen uitgenodigd worden voor een prijsofferte.

In afwachting dus dat er opnieuw ook over een eigen straatveegmachine zal kunnen beschikt worden, mag verwacht worden dat wellicht meer beroep zal gedaan worden op externe hulp voor het machinaal vegen en (onkruid)borstelen van openbare wegen en pleinen. Bij beslissing van het schepencollege op 6 mei ll. werd overigens de opdracht hiervoor (voor de duur van dit jaar 2019) gegund aan de bvba Aquamella uit Melle en is hiervoor een uitgave van 30.000 euro (op jaarbasis) voorzien. De overeenkomst houdt in dat deze firma ‘op afroep’ (d.w.z. onmiddellijk) beschikbaar is indien er extra hulp nodig is.

X