Brakels containerpark is een maat te klein voor zo’n aantal inwoners

 

Als je regelmatig het containerpark bezoekt in Brakel dan zijn wachttijden van 40 minuten tot 1 uur niet abnormaal.
De conclusie bij veel gebruikers is niet ver te zoeken. Het Brakels containerpark is gewoon te klein.

Er worden massaal nieuwe woningen gebouwd, de inwoners van de gemeente Horebeke zijn erbij gekomen…….
Tevens is de ontsluiting een echte ramp te noemen met de nabijheid van de autokeuring. Voor de handelszaken die gelegen zijn op het industrieterrein wordt het ook een kleine nachtmerrie naar bereikbaarheid toe.
En dan maar acties voeren tegen sluikstorten. Menig sluikstorter zal op deze manier niet gemotiveerder worden om een bezoek te brengen aan het containerpark. Bij de vernieuwing van het park enkele jaren terug moest voor een nieuwe locatie worden gekozen. De ruimte was er nog verder op de Industrielaan. Wellicht zal het nog jaren duren eer er in deze zaak verbetering gaat komen of wordt het nog slechter. Misschien is het noodzakelijk om de openingsuren te verruimen   en flexibeler te zijn als er geen andere maatregelen komen.