Essen op de Scheldeweg blijven.

De drie oppositiepartijen; open vld, Spa en Groen! hebben beroep ingediend tegen de kapvergunning die door de gemeente is aangevraagd. De provincie heeft de omgevingsvergunning in zitting van 18 juni 2019 geweigerd. De honderden mensen die de petitie ondertekend hebben krijgen zo gelijk van de deputatie.

‘De nood tot het kappen van de 30 bomen werd door de gemeente tot op heden onvoldoende aangetoond. Gelet op het landschappelijk waardevol karakter van de bomenrij kan bijgevolg niet gesteld worden dat wordt voldaan aan de criteria van de goede ruimtelijke ordening. Het project komt bijgevolg niet voor vergunning in aanmerking.’