Besluit waarnemend gouverneur betreffende het captatieverbod en brandgevaar

Wegens de aanhoudende droogte en het afkondigen van code oranje door het Agentschap Natuur en Bos, heeft de waarnemend Gouverneur van Oost-Vlaanderen beslist om over te gaan tot het nemen van een aantal verbodsmaatregelen.

Zo is het tot opheffing van het besluit verboden om open vuur te maken in onze provincie. Open vuur houdt onder meer kampvuren, fakkeltochten en koken op een houtvuur in. Barbecues vallen niet onder het verbod op open vuur, al is ook

bij het barbecue ën uiterste voorzichtigheid geraden in deze droogteperiode. Tevens is er een rookverbod van kracht in natuurgebieden, provinciale domeinen en bossen.

Het is eveneens verboden om water te capteren uit onbevaarbare waterlopen. Voor Zottegem gaat het om de stroomgebieden van de Molenbeek – Pachtbosbeek, Molenbeek — Kottembeek en het stroomgebied van de Zwalm. Uitzondering

hierop is het capteren van water als drinkwater voor eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingensmiddelen.

Op het niet respecteren van dit verbod staan gevangenisstraffen van 8 tot 14 dagen en/of een geldboete van 26 tot 200 euro.

X