Merelbeke, No ël en B éatrice vieren hun goudenbruiloft in WZC Zuiderlicht.

Maes No ël en Migom B éatrice vierde hun gouden bruiloft in het WZC Zuiderlicht te Mariakerke.
Het koppel huwden op 6 augustus 1969 te Gent en hebben 2 kinderen Annick en Jim.
No ël was leraar bijzonder lager onderwijs, later directeur.
B éatrice leerkracht secundair onderwijs en was ook verantwoordelijke van de schoolbibliotheek.

X