N42 krijgt volgend jaar nieuwe asfaltlaag

De N42 Europaweg krijgt eind volgend jaar een nieuwe asfaltlaag tussen kruispunt het Vosken en de spoorwegbrug ter hoogte van de Spelaanstraat en dat in beide richtingen. “Die ingreep moet vooral de geluidsoverlast aanpakken”, zegt schepen van mobiliteit Matthias Diependaele.

Het wegdek van de Europaweg voldoet niet meer aan de huidige eisen. Tussen kruispunten Buke en ’t Vosken zitten in het wegoppervlak lichte oneffenheden en ook een scheur. Dat maakt dat voorbijkomend verkeer, in het bijzonder (ongeladen) vrachtwagens, storende rammelgeluiden veroorzaakt. Vooral de dichtst gelegen huizen van enkele wijken in Leeuwergem hebben hier het meeste last van. Uit geluidsmetingen van 2017 blijkt dat bij de twee dichtste woningen aan de N42 het geluidsniveau tussen 68,7 en 69,9 dB(A) ligt en bij de overige woningen van de eerstelijnsbebouwing tussen 60,5 en 64,4 dB(A). “Daarom deed ik navraag bij mobiliteitsminister Ben Weyts welke ingrepen hieraan tegemoet kunnen komen”, zegt Matthias Diependaele. In de lente van dit jaar werden al oneffenheden weggefreesd. Dit zou op korte termijn voor een positief effect op het geluidsniveau moeten zorgen, maar is geen duurzame oplossing gezien de oneffenheden zich na verloop van tijd weer zullen manifesteren. Een structureel onderhoud is de beste aanpak. “Het Agentschap Wegen en Verkeer schat de kost voor het vernieuwen van de wegverharding op ongeveer 1.000.000€ voor de zone tussen kruispunt Vosken en de spoorwegbrug en dit in beide richtingen van de N42. Afhankelijk van de beschikbare budgetten voor structureel onderhoud in 2020 zal deze ingreep ten vroegste in het najaar van 2020 worden uitgevoerd. Zo hebben we op korte termijn uitzicht op een stillere N42”, besluit Diependaele.