“Laat Zottegemnaars online mee beslissingen nemen over beleid”

SP.A-gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge pleit voor een online inspraakplatform waarmee Zottegemnaars mee kunnen beslissen over het beleid.

“Buurgemeente Herzele ontwikkelde zo’n platform”, zegt  Van Rijsselberge.   “Inwoners kunnen ermee op gemakkelijke wijze voorstellen doen om hun gemeente te verbeteren. Een initiatief dat ook Zottegem ten goede zou komen.  Verschillende inwoners hebben innovatieve idee ën klaar om onze stad te verbeteren, maar vinden niet altijd de geschikte spreekbuis om ze naar het stadsbestuur over te brengen. Men moet al lid worden van een adviesraad of bijvoorbeeld deelnemen aan een buurtvergadering om een bepaalde impact te hebben, wat voor velen al een te grote drempel is. Een online platform waarbij je met enkele muisklikken of via je smartphone je idee kan lanceren is ten eerste een zeer effici ënt en effectief medium en het opent ook een deur naar de inwoners die bijvoorbeeld meer op sociale media actief zijn.”

“In Herzele, maar ook al in Oudenaarde, werd er samengewerkt met Citizenlab, een start-up met al heel wat ervaring in dergelijke applicaties en platformen. Zo is het bijvoorbeeld voor iedereen mogelijk om via deze software voorstellen te lanceren over de stad, deze te bediscussi ëren en vervolgens ook te stemmen voor zijn of haar favorieten. Het stadsbestuur kan ook eigen beleidsvoorstellen aftoetsen of nagaan hoe het budget zou moeten verdeeld worden volgens de gebruikers. Het is dus wel duidelijk dat dit meer is dan een online idee ënbusje. Het stimuleert om verder te bouwen op input van andere inwoners of bestaande idee ën uit te dagen, het is als het ware een virtuele gemeenteraad waar alle inwoners hun zegje kunnen doen.”

“Het belang van een doorgedreven participatiebeleid waarbij we de burger échte inspraak geven staat volgens mij meer dan ooit als een paal boven water, we mogen dus wel een versnelling hoger schakelen. Een online platform zoals in Herzele, maar ook al in vele andere steden en gemeenten in de regio, zou naast goed uitwerkte participatie-momenten en sterke adviesraden hiervoor kunnen zorgen. De Zottegemnaar verdient meer inspraak in hoe zijn stad bestuurd wordt en we stellen dan ook aan de gemeenteraad voor om dit verder te onderzoeken. Hopelijk neemt het stadsbestuur burgerparticipatie serieus en investeert ze in een innovatief, online participatieplatform.”

voorbeeld-foto’s van hoe zo’n platform er in Herzele en Oudenaarde uitziet

X