Karolien De Rooze

Bewogen Ninoofse Gemeenteraad voor tweede keer geschorst door Karolien DE ROOSE (N-VA)

Op de gemeenteraad van april begin dit jaar diende Karolien DE ROOSE (N-VA) een voorstel in om de administratiekosten van €1,50 bij een eerste aanmaning voor niet-betalers van parkeerboetes kwijt te schelden. Deze sociale maatregel was fractieleider Lieven MEERT (Spa) en schepen Wouter Vande Winkel (Groen) duidelijk genegen. Nadat de Gemeenteraad werd geschorst, verschuilden ze zich plots achter een “juridisch risico”. De meerderheid nam wel een duidelijk standpunt om dit op te nemen in een nieuw reglement. De goedkeuring werd uitgesteld tot juni om in overleg met het parkeerbedrijf OPC dit voorstel uit te werken.

Op de vraag van gemeenteraadslid Karolien DE ROOSE (N-VA) naar de stand van zaken werd de Gemeenteraad opnieuw, zoals in april, geschorst. Een truc die de monstercoalitie, nu bij monde van Alain TRIEST (Open VLD), telkens in het leven roept om de neuzen terug in dezelfde richting te krijgen. Bevoegd schepen Katie COPPENS (Spa) nam dan ook de beslissing om, ondanks de uitdrukkelijke eis vanuit de Gemeenteraad in april, nog niet te onderhandelen met OPC.

Opnieuw werden net als in april dezelfde niet gefundeerde juridische argumenten opgeworpen.  Het  voorstel waar blijkbaar niemand tegen is werd ondanks het engagement van april door de meerderheid uiteindelijk tóch weggestemd.  Zelfs voor het kleine symbolische bedrag van €1,50, kan de monstercoalitie een voorstel van N-VA niet aanvaarden.

De wenkbrauwen werden dan ook door verschillende aanwezigen gefronst. Zeker omdat eerder door  Karolien DE ROOSE (N-VA)  aan het licht kwam dat het parkeerbedrijf OPC onterecht grote winsten kon boeken door nalatigheid van de stad Ninove. Dit werd ook toegegeven in de Gemeenteraad. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de bevoegde schepen hierover niet kan of wil onderhandelen.

Het schorsen van de Gemeenteraad lijkt een nieuw vast gegeven in Ninove. Alleen maar om het stemgedrag van gemeenteraadsleden te beïnvloeden en om bij stemming nog aan een meerderheid te geraken. De monstercoalitie doet er dan ook alles aan om die krappe meerderheid te behouden.