“De Bonte”: bezwaarschrift Milieufront Omer Wattez ontvankelijk doch ongegrond. Er komt schot in de zaak!

Bekijk de plannen voor de Bontestraat en verneem meer over de beslissing van de gemeenteraad.

Fragment van de plannen voor de Bontestraat

Er is duidelijkheid over de toekomst van de Bontestraat in Sint-Maria-Oudenhove en Lierde. De klacht van de VZW Milieufront Omer Wattez blijkt ongegrond. De beslissing van de gemeente Zottegem wordt nu onder andere doorgestuurd naar de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar en naar Farys. De bevoegde schepen voor deze werken is Matthias Diependaele. Lees ook het eerdere artikel van NUUS.be om helemaal mee te zijn.

Open aanbesteding en kostenraming.

De goedkeuring door de gemeenteraad is een eerste (belangrijke) stap. De raming van de kosten bedraagt ruim anderhalf miljoen euro inclusief 21% btw. Zottegem zal daarvan ongeveer 842.000 euro voor zijn rekening nemen voor de wegenwerken, inclusief het uitgraven van de bestaande riolering en het plaatsen van gescheiden afvoer. Een open aanbesteding zal worden uitgeschreven.

foto SjK: De Bontestraat vandaag

De kosten worden verdeeld tussen Zottegem en Lierde.

Het ontwerp voor het aanleggen van riolering in de Bontestraat, is opgemaakt door het studiebureau Infraplan, met een indicatieve raming van 1.531.328;02 euro inclusief 21% btw, waarvan

  • 632.332,25 euro inclusief 21% btw ten laste van het investeringsbudget Zottegem bij TMVW in het kader van Aquario voor het deel van de rioleringswerken en het deel van de wegeniswerken inherent aan de rioleringswerken
  • 209.898,17 euro inclusief 21% btw rechtstreeks ten laste van de stad Zottegem voor het deel van de wegeniswerken niet inherent aan de rioleringswerken.
  • 517.362,75 euro inclusief 21% btw ten laste van het investeringsbudget van Lierde bij TMVW
  • 171.734,86 euro inclusief 21% btw rechtstreeks ten laste van de gemeente Lierde.
Fragment uit de plannen voor de Bontestraat.

Zottegem geeft verantwoording aan zijn inwoners.

Gemeenteraad Zottegem: “Wegens de slechte staat van de wegverharding willen de stad Zottegem en de gemeente Lierde de Bontestraat tussen het Assensveld en de Steenweg heraanleggen. Van deze gelegenheid willen beide besturen gebruik maken om een gescheiden rioolstelsel aan te leggen.

Het objectief is het uitbouwen van een rioleringsstelsel dat voldoet aan de Europese milieunormen en dat wordt aangelegd volgens de huidige Vlaamse milieuwetgeving. Dit betekent dat in de Bontestraat een riolering zal worden voorzien waarbij afval- en regenwater afzonderlijk worden afgevoerd.

De nieuwe rijweg van de Bontestraat zal bestaan uit een 5,40 m brede KWS-verharding met langs beide zijden een kantstrook van 0 ,30 m en een trottoirband van 0.20 m.

Sjarel Klak

(Dank aan schepen Leen Goossens.)