Zwalm krijgt geld van Vlaanderen

“Vlaams regeerakkoord levert Zwalm maar liefst 1.245.594,55€ extra investeringsruimte op.”

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. De financi ële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.

“Voor Zwalm levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 1.100.463,33€ aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens 102.594,83€ voor gemeentebestuur en 42.536,39 voor het OCMW samen goed voor 145.131,22€ extra investeringsruimte,” aldus Johan De Bleecker fractieleider en gemeenteraadslid Open VLD “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financi ële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”