Verkoop perceeltje aan de Leliestraat te Zottegem

Op 27 juni 2018 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed   de opheffing van het ministerieel besluit van 30 september 1974 houdende de bescherming als monument van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand aan de Leliestraat. Deze opheffing gebeurde op basis van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

De stad wil nu het perceel grond verkopen waarop de kapel is gebouwd, kadastraal bekend als Zottegem 5de Afdeling Sie A nr. 55A met een kadastrale oppervlakte van   70 m ².

 

Geïnteresseerde kopers kunnen hun vraag tot aankoop van het perceel schriftelijk richten aan het college tegen uiterlijk 31 oktober 2019:

 

College van burgemeester en schepenen

Administratief Centrum Sanitary

Gustaaf Schockaertstraat 7

9620 Zottegem