Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ sceptisch over het overleg over de toekomst van Den Bleek.


Geraardsbergen. Op 29 oktober as komen de geselecteerde leden van de kerngroep samen om zich te beraden over de toekomst van Den Bleek. Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ zal aan de participatie deelnemen, met het nodige voorbehoud.‘The proof of the pudding is in the eating.’

Communicatie naar alle burgers.
Het participatieproject verloopt in samenwerking met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Geert Van Damme: ‘Het actiecomit é ziet al van bij het begin een aantal hindernissen die zullen moeten worden genomen. Vooreerst is het enorm storend dat er amper communicatie is naar ALLE burgers toe, ook de vele burgers die het project wel volgen maar zeer wantrouwig zijn nopens de wijze op dewelke het wordt geleid en daarom tot op heden niet actief betrokken zijn.’

Het actiecomit é vindt het een spijtige zaak dat noch door het bestuur noch door RLVA vooraf een model werd ontworpen om meer variatie in de profielen van de participerende burgers te brengen. ‘Gezien de algemene politieke malaise had het bestuur de burger nauwer moeten betrekken. Een gemiste kans’, vindt Van Damme.

Wiens brood met eet…
Van Damme beklaagt er zich eveneens over dat er nog geen participatiekader bestaat. ‘Is de stad partner in het project, of gewoon dirigent? Welke is de echte rol van Regionaal Landschap? Regionaal Landschap bestaat enkel bij de gratie van de steden en de gemeenten van de Vlaamse Ardennen.’

Het actiecomit é hoopt dat RLVA een onafhankelijke positie zal innemen en niet de spreekbuis wordt van het stadsbestuur van Geraardsbergen.

Julien Borremans