De fuifganger met het mes werd aan de ingang staande gehouden, voor hij de fuifzaal kon betreden

Organisator interscholenfuif reageert nadat mes wordt aangetroffen bij fuifganger: “Nooit sprake geweest van een onveiligheidsgevoel”

De organisator van de ‘You Night it’ fuif afgelopen zaterdag in de fuifzaal aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem reageert nadat een mes werd aangetroffen bij een van de bezoekers.

“Twee keer per schooljaar organiseren we met Radio M fm ‘You Night It’, een interscholenfuif”, zegt Velzekenaar Guy De Clercq, verantwoordelijke bij Radio M fm. “Naast deze organisatie sta ik persoonlijk de Zottegemse schoolfuiven en een paar andere organisaties bij als coördinator. Het is steeds onze bedoeling om alles veilig te laten verlopen en met de minste overlast voor de buurt. Om dit te bereiken worden de bezoekers in de zaal gesensibiliseerd door een continue projectie waarbij we de bezoekers aanmanen om geen drugs te gebruiken, vechtpartijen te vermijden, alcohol te nuttigen met mate en geen overlast te berokkenen in de buurt. Onze organisaties verlopen steeds in nauw overleg met politie, burgemeester en de jeugddienst. Ook met het buurtcomit é in Bevegem zijn we al in overleg gegaan. Onze securitymedewerkers zien er op toe dat alles rustig verloopt, zowel in de zaal, aan de inkom, aan de feestzaal, ….”

“Afgelopen zaterdag hebben we net zoals op andere evenementen alles in het werk gesteld om de fuif ordentelijk, veilig en zonder incidenten te laten verlopen. Alle jongeren werden grondig gecontroleerd op bezit van vreemde voorwerpen, bezit van alcohol, etc. We vonden zo een aantal vreemde voorwerpen die niet thuis horen op een fuif. Sommige voorwerpen werden in beslag genomen, andere zaken konden de bezoekers na de fuif terug afhalen en meenemen naar huis. Echter vonden we deze keer ook een mes bij de controle. Nog voor de persoon de zaal kon betreden werd deze afgezonderd voor verdere ondervraging. Er was dus nooit sprake van enig onveiligheidsgevoel tijdens de fuif. Dit was dan ook het enige incident dat zich in de fuifzaal afspeelde.”

“Of diezelfde jongeren die de fuif bezoeken ook de jongeren zijn die in het centrum vandalenstreken uithalen is moeilijk te achterhalen. Hopelijk kan verder onderzoek meer duidelijkheid scheppen.”