Vraag aan onze politici om changemakers wereldwijd te steunen

11.11.11 standbeeldenstunt had ook in Brakel plaats

Changemakers streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals en ga zo maar door. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Wetten maken het ngo’s of vakbonden erg moeilijk, bijvoorbeeld om financiering te ontvangen of activiteiten te organiseren. Kritische stemmen worden als crimineel bestempeld. En ook het fysieke en digitale geweld neemt toe.
Met deze grote standbeeldenstunt vestigt men de aandacht op de bedreiging van het middenveld wereldwijd.
Changemakers moeten een stem in het debat krijgen. Daarom vraagt men aan onze politici om hen maximaal te beschermen. Zo voelen ze zich gesteund in hun acties voor meer mensenrechten, democratie en een duurzame toekomst.
Wat gaan men doen? Op dinsdagavond 22 oktober en woensdagochtend 23 oktober wil men Vlaanderen en Brussel verrassen met zoveel mogelijk geknevelde standbeelden. Die dragen de campagneboodschap: Ondersteun changemakers, leg hen niet het zwijgen op.
In Brakel werden op dinsdagavond verschillende monumenten, bezocht en aangekleed met de nodige attributen. Het gaat om de avondklap in Parike, het mijnwerkers — en oorlogsmonument in Nederbrakel en de kasseilegger in Zegelsem.
Vrijwilligers van dienst waren Kathleen Desmyter, Laeke Vercruysse en Carine Maes.
Inzamelactie op 11 november
De inzamelactie in Brakel heeft plaats op maandag 11 november 2019 in de verschillende deelgemeenten vanaf 9u30 tot max 12 uur. Brakelaars doe allemaal een goede duit in het zakje zodat we anderen gelukkig kunnen maken!