Oosterzele bouwt jaarlijks 14 voetbalvelden aan open ruimte vol

In het een recent rapport van De Standaard blijkt dat elke dag 12 voetbalvelden aan open ruimte in Vlaanderen verdwijnt. Gemiddeld nemen we een derde van alle ruimte in voor wonen, werk, ontspanning en transport. Daarmee zijn we wereldwijd de koploper. Ook Oosterzele scoort bijzonder slecht.

In Oosterzele verdwijnen jaarlijks 14 voetbalvelden aan open ruimte, en dat al tien jaar lang. Dat is meer dan in gelijkaardige plattelandsgemeenten. Het voorbije decennium reikte het  gemeentebestuur  van  Oosterzele  jaarlijks gemiddeld  61  bouwvergunningen uit voor nieuwbouwprojecten. In 81 procent van de gevallen was dat voor de bouw van nieuwe eengezinswoningen. Flatgebouwen vertegenwoordigden 5 procent van de bouwvergunningen — de resterende 15 procent ging naar niet-residenti ële nieuwbouw. Bouwen in afgelegen verkavelingen of linten is niet meer aangewezen. Wie zich daar settelt, woont te ver van openbaar vervoer of van een kern waar basisvoorzieningen zijn. Om de schaarse open ruimte te vrijwaren en te verhinderen dat Vlaanderen helemaal dichtslibt, moeten we compacter gaan leven.  De  Oosterzelenaars  zijn  nog niet  op de goede weg.  Ze hebben de voorbije tien jaar  veel meer ruimte  ingenomen voor wonen, werk en ontspanning.

De regering-Jambon stapt af van de betonstop, maar wil gemeenten wel stimuleren meer open ruimte te cre ëren. De komende jaren krijgt Oosterzele daarvoor een duwtje in de rug van 1.534.247 euro. Het gemeentebestuur mag zelf beslissen hoe het dat geld besteedt. Dat is zo afgesproken in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.

Bron: De Standaard