Stad Zottegem doet oproep naar lokale handelaars

Schrijf je in voor geschenkbonnenactie!

De stad Zottegem biedt bij een huwelijk en een huwelijksjubileum een geschenk aan onder de vorm van een geschenkbon van respectievelijk 30 euro en 100 euro. Inwoners die zo’n bon ontvangen, kunnen die inwisselen bij de deelnemende Zottegemse handelaars. De handelaars kunnen de bonnen tot uiterlijk één jaar na de vervaldatum binnenbrengen op de financi ële dienst. De financi ële dienst betaalt dan de waarde van de bonnen terug via overschrijving aan de handelaar. Er wordt geen enkele kost aangerekend aan de handelaars. Onlangs werd een nieuwe oproep gelanceerd onder de leden van vzw Zottegem Winkelcentrum. 48 handelaars schreven zich al in. Meer dan een verdubbeling tegenover de vorige actie (23 deelnemers). Schepen van middenstand Evelien De Both: “Onze eerste oproep was duidelijk een succes, maar we willen uiteraard alle Zottegemse handelaars de kans geven om deel te nemen aan deze geschenkbonnenactie. Zij kunnen zich nog inschrijven tot uiterlijk 30 november via een e-mail aan jan.scheerlinck@zottegem.be. De deelname aan de actie is gratis voor alle handelaars.”