Aankondiging van bouw parkeertoren te voorbarig?

‘Er is geen budget voor de bouw van de parkeertoren in 2022.’

 
Dit gebouw moet plaats maken voor de nieuwe parkeertoren. Het stationsgebouw. De perrons worden wel vernieuwd.


‘In 2022 worden de werken opgestart.’
Onlangs verklaarde het stadsbestuur dat de opwaardering van het station in 2022 van start gaat. Bovenaan de lijst staat de bouw van de parkeertoren naast het station. In 2024 worden de perrons van het station verhoogd. Volgens het stadsbestuur hebben de NMBS en Infrabel hiervoor 25 miljoen euro in het investeringsluik van hun meerjarenplan voorzien.‘De goedkeuring van de kredieten voor de bouw van o.a. een parkeertoren voor vijf- à zeshonderd wagens betekent dan ook een zegen voor de vele pendelaars en andere treinreizigers’, aldus het stadsbestuur.

Het investeringsproject voorziet ook in de verhoging van de verouderde perroninfrastructuur en de realisatie van een voetgangersbrug met vijf liften. Volgend jaar wordt er voor de parkeertoren een bedrag van ongeveer 1,1 miljoen euro uitgetrokken voor de opmaak van het aanbestedingsdossier. De totale investeringskost voor de parkeertoren wordt geraamd op ongeveer 13 miljoen euro. Voor de perrons loopt de kost op tot 12,5 miljoen euro.
In Het Laatste Nieuws (17 oktober 2019) verklaart burgemeester De Padt: ‘Door de regeringsbeslissing en de beslissing van de Raad van Bestuur van de NMBS is de realisatie van het parkeergebouw nu echt ‘vertrokken’… Belangrijkste punt is nu dat de verdere financiering verzekerd blijft.’

‘Budget parkeertoren niet opgenomen in het investeringsplan.’
Een anonieme bron — waarvan de naam en het adres bij de redactie bekend zijn — ontkent dat dat de bouw van de parkeertoren aan het station zal doorgaan. De NMBS heeft in het investeringsplan 2013-2025 daarvoor geen investeringsruimte.

De persoon in kwestie getuigt: ‘Uit het ‘investeringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep‘ blijkt dat de werken aan het station van Geraardsbergen niet opgenomen te zijn. Dit kan ook verklaren waarom de investering van de stationsomgeving van 1,4 miljoen euro, die de stad volgens het masterplan moet voorzien, niet opgenomen is in de begroting van de huidige legislatuur van de stad Geraardsbergen. Ze weten dat het pas ten vroegste in 2025 kan opgenomen worden in het nieuwe investeringsplan van de NMBS!’

Verhogen van de perrons van het station Moerbeke-Viane.
Volledigheidshalve moeten we er wel bij vermelden dat het investeringsplan 2013-2025 verworpen is omdat er zwaar moet worden bespaard en mogelijkerwijs heel wat investeringen zullen worden geschrapt. De getuige blijft formeel: ‘Het veelbesproken Gewestelijk Expresnet in en rond Brussel wordt uit de koelkast gehaald. Van de afwerking van het voorstadsnet Brussel wordt weer werk gemaakt. Dat kan je ook vaststellen in het investeringsplan. Het blijft ook wachten op een nieuwe regering, die zich uiteraard zal buigen over de NMBS en Infrabel. Maar voor de parkeertoren aan het station is er geen budgettaire ruimte.’

De anonieme bron laat ook weten dat voor het station Viane-Moerbeke de perrons wel zullen worden verhoogd en dat de perrons in het station van Geraardsbergen enkel zullen worden vernieuwd omdat ze reeds verhoogd zijn, in tegenstelling tot wat in eerdere berichtgeving te lezen was.
Daarnaast is er nog een infrastructureel probleem voor de treinbegeleiders en treinbestuurders die in het gebouw, waar de parkeertoren moet komen, zijn gehuisvest. Momenteel is daar geen alternatief voor. Als het gebouw wordt afgebroken, dan staan deze mensen letterlijk op straat.

Guido De Padt: ‘De budgetten zijn verzekerd.’
Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) zet zich al jaren in voor de herwaardering van de stationsomgeving. Een parkeertoren aan het station moet eindelijk de parkeerellende in en rond het station verhelpen. In een telefonische reactie laat Guido De Padt ons weten dat de budgetten voor de perrons en de parkeertoren zijn vrijgemaakt. ‘De investeringsfiches voor de bouw van de parkeertoren liggen op mijn bureau. De financiering is verzekerd’, laat De Padt ons weten. Momenteel verblijft Guido De Padt in het buitenland. Van zodra hij terug is, bezorgt hij ons deze investeringsfiches en maken we binnen de kolommen van Nuus/De Beiaard plaats voor een uitgebreidere reactie van de burgemeester.

Julien Borremans