Melle, fotoclub Iris viert een gouden verjaardag met tentoonstelling in het gemeentehuis van Melle.

50 jaar fotoclub Iris Melle

Aalbrecht Heeffer, Valère Claus, Geert De Keyser, Stijn Audooren, Dirk De Pelsmacker, Hugo Lefèvre, Guy De Smet, Marleen Van Robays, Laurent D’Haeyer, Aaron De Block, Walter Paternoster, Marc Ulens en Dani ël De Tollenaere, laten je genieten van hun mooie creaties op de 51ste tentoonsteling. Daarnaast is er ook een digishow van Stijn AUDOOREN, Dani ël de TOLLENAERE, Aalbrecht HEEFFER, Marc ULENS en Marleen van ROBAYS in een montage van Claus Valère. Ook het publiek kreeg inspraak zoals ieder jaar is er de publiekwedstrijd, hierbij kunnen de bezoekers de door hun gekozen foto (kleur en zwart/wit) winnen, deze word dan ingekaderd thuis afgeleverd

nog te bezoeken zaterdag 2/11 en zondag 3/11 van 10u tot 12u en van 14u tot 19u gemeentehuis Melle.

Oude foto 1973
Zittend: Gijselinck, Raes, De Baets, Peeters- Van Der Waeren, De Potter d’Indoye, Vits
Staand: Robert Labijn, Marcel Smets, Fernand De Buck, Jules Kaesen, Herman Van Huffel, Romain Oosterlinck, Maurice Thery, Roger De Roo.

Fotoclub “IRIS MELLE “ stelt zich voor.

De club vond zijn oorsprong in 1968, toen werd op initiatief van de KWB afdeling     Melle centrum een foto tentoonstelling gehouden met het werk van foto liefhebbers. Dit ging door in de toenmalige meisjesschool (Sint-Vincentiusschool). Het was de periode van de toenemende vrije tijd, zodat heel wat mensen deze ook zinvol wensten te besteden, o.a., aan het fotograferen als hobby. Daar werden de eerste contacten gelegd, pater R Labijn leraar aan het college van de Paters   Jozefieten te Melle verzamelde een aantal enthousiastelingen in het Parochiehuis   aan het dorpsplein   en werd meteen beslist een fotoclub op te richten.

huidig bestuur 2019 Voorzitter: D’Haeyer Laurent, Ondervoorzitter: Claus Valère, Penningmeester: De Smet Guy
Secretaris: Ulens Marc, Lefevre Hugo

We schijven 25 augustus 1969.

 De naam was snel gevonden, nl. FOTOCLUB IRIS. In het eerste nummer, van in oorsprong driemaandelijks tijdschrift “Iris “, tegenwoordig tweemaandelijks, werd onder de titel “What’s a name “ een en ander toegelicht. De naam Iris ( waaraan overigens ook het embleem van de vereniging is ontleend ) verwijst naar het diafragma van een fototoestel. Bovendien is de godin Iris, volgens de Griekse mythologie, de personificatie van de regenboog. Verscheidenheid van kleur dus, symbolisch eigenlijk voor de pluralistische opstelling van de vereniging, zoals we mochten lezen in het verslag van de stichting van de club. Fotoclub Iris kan bogen op een vrij stabiele bestuurssamenstelling. Over een periode van meer dan 42 jaar (1969 tot nu 2011), heeft de fotoclub slechts: 5 voorzitters gekend waar onder: Van Nuffel Frans, Thery Maurice, Labijn Robert, Meersschaut Julien en D’Haeyer Laurent.
3 ondervoorzitters: Oosterlinck Romain, De Roo Roger en Claus Valère.3 secretarissen: Verstraete Daniel, Smedts Marcel en Ulens Marc

3 schatbewaarders: Vits Laura, D’Haene Germain, Leleu Bertin en Guy De Smet.

Uiteraard is Fotoclub Iris bij het grote publiek van Melle bekend van de door haar sinds 1969 jaarlijks georganiseerde foto- en diasalons. De eerste vond plaats in de meisjesschool in de Wezenstraat, maar vanaf 1970 gaat ze door in het nieuwe gemeentehuis, dit telkens begin november, waar we nog lang hopen van gebruik te kunnen maken. Als vereniging is ze aangesloten bij de O.V.U., Oost-Vlaamse Unie van Foto- en Diakringen, en ook de C.v.B., Centrum voor Beeldexpressie. We werkten intensief mee aan de verwezenlijking van o.a. een fotoboek over de kruisweg van Jules Vits, met gedichten van Anton Van Wilderode, en onlangs nog aan een fotoboek aan de hand van oude postkaarten van Melle. Aan diverse tentoonstellingen, over Caritas ( 100 jaar viering), met de Heemkundige kring De Gonde over het Klein Erfgoed van Melle, en nog veel meer.
Heeft U interesse voor de werking van de club, kom dan naar een van de vergaderingen die telkens plaats vinden op de 3 ° en de 4 ° dinsdag van de maand, of neem contact op met de voorzitter of de secretaris.

Laurent D’Haeyer voorzitter   laurentd@proximus.be

Marc Ulens secretaris   marc.ulens@skynet.be

 

infrarood foto

infrarood foto