toespraak tijdens 11 novemberplechtigheid 2019 te Hemelveerdegem

11 novemberplechtigheid te Hemelveerdegem.

Naar jaarlijkse traditie organiseerde het Feestcomit é Hemelveerdegem de herdenking van de verjaardag van de bevrijding 1940-1945 en de terugkeer van de vrede in 1918.

toespraak tijdens 11 novemberplechtigheid 2019 te HemelveerdegemDe herdenkingsdienst voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen ging dit jaar echter niet door in de Sint Jan Baptistkerk te Hemelveerdegem doch wel in de Sint Martinuskerk te Sint Martens Lierde.

Na de misviering en de bloemenhulde aldaar kwamen de leden van de Nationale Strijdersbond, Vaderlandslievende verenigingen en sympathisanten samen in caf é Sint Jan bij Rita te Hemelveerdegem. Hier werden ze getrakteerd op koffie en borrel aangeboden door het Feestcomit é.

Om 11 uur volgde dan de plechtigheid aan de gedenkplaat van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog aan de kerkmuur en aan het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aan het monument onder de majestueuze eik op het Sint Jansplein. Na een korte toespraak en naamafroeping van de gesneuvelden voor het Vaderland door Ren é Henau, vertegenwoordiger van de oud-strijders, werden door de voorzitter van het Feestcomit é Marc Buys en schepen Erna Antoine een bloemstuk en krans neergelegd. Na het spelen van de Last-Post en onze Nationale hymne volgde er een minuut van ingetogen stilte.

Na deze plechtigheid begaven de aanwezigen zich naar het gemeentehuis waar er door de Gemeente een receptie werd aangeboden aan de vaderlandslievende verenigingen van de verschillende Lierdse deelgemeenten.

toespraak 11 novemberplechtigheid Lierde door burgemeester SoetensIn zijn speech bracht burgemeester Jurgen Soetens hulde aan de velen die hun leven gaven om onze democratie en onze vrijheid te vrijwaren.

Hij benadrukte de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. Een verschrikkelijke en uitzichtloze stellingenoorlog, waarbij duizenden de loopgraven werden uitgejaagd en honderdduizenden het leven lieten, soms voor slechts enkele meters terreinwinst, soms zelfs niet. De Tweede Wereldoorlog was zo mogelijk een nog grotere verschrikking, waarbij op het einde zelfs twee atoombommen werden gegooid, met enorme destructieve gevolgen. Hopelijk wil de mensheid eindelijk eens leren en lessen trekken uit het verleden en kan er uit de herinnering aan deze gruwelijke daden een boodschap van hoop en vrede ontspruiten.

Na zijn speech en de gebruikelijke minuut stilte ter nagedachtenis van de gevallenen in beide oorlogen nodigde hij de aanwezigen uit voor een glaasje.

Na deze receptie en een bezoekje aan de plaatselijke horecazaken te  Hemelveerdegem begaf men zich naar feestzaal De Kat te Ophasselt waar het traditionele 11 novemberbanket plaatsvond. Hierop waren naar jaarlijkse gewoonte ook een tiental vertegenwoordigers van NSB Ophasselt aanwezig.

De dag werd dan afgesloten met een Manillen prijskaarting in caf é Sint Jan waarvoor het Feestcomit é Hemelveerdegem een prijzenpot van niet minder dan driehonderd euro te beschikking stelde. Voor deze kaarting schreven er zich vierenvijftig kaarters in.

X