Fietsrekken op vraag van Groen Horebeke

Groen Horebeke stelt met veel plezier vast dat het gemeentebestuur toch ingaat op haar vraag om in de dorpskernen van Sint-Kornelis-Horebeke en Sint-Maria-Horebeke fietsrekken te plaatsen.
Op de gemeenteraad van 27 mei 2019 stelde Groen aan het schepencollege voor om fietsrekken te plaatsen op de drukst bezochte openbare plaatsen in Horebeke, zoals in beide dorpskernen, aan het jeugdhuis Arcadia, het gemeentehuis, de twee schoolvestigingen en aan de kerken. Immers zijn er, uitgezonderd achter het gemeentehuis, in de scholen zelf, en aan de bushaltes maar weinig fietsrekken te vinden langs de openbare weg in Horebeke. Om de inwoners te stimuleren hun korte verplaatsingen naar de winkels, scholen of andere publieke ruimtes in Horebeke met de fiets te maken, ijvert Groen voor duidelijk geplaatste fietstallingen, zodat de fiets ook veilig en reglementair geparkeerd kan worden. Ondanks dat meerderheidspartij Gemeentebelangen op de gemeenteraad in mei het voorstel van Groen had weggestemd, stelt Groen vandaag met grote tevredenheid vast dat het gemeentebestuur haar idee toch opnieuw opgepikt heeft en op het schepencollege van 10 september 2019 besliste om een offerte aan te vragen voor het bestellen van meerdere fietsrekken. Voorlopig verklaarde het college zich reeds akkoord voor het plaatsen van een fietsrek ter hoogte van Groenstraat nummer 6 waar wandelroutes van Natuurpunt starten en aan het Sint-Kornelisplein.