Gezinsbond Merelbeke bestaat 90 jaar.

Gezinsbond Merelbeke viert 90ste verjaardag

In Merelbeke viert de Gezinsbond haar 90ste verjaardag. De vereniging is daarmee één van de oudste van de gemeente.De afdeling Merelbeke van de gezinsbond werd opgericht op 26 oktober 1929.
Met als eerste pioniers de heren Ockers, meester Vergauwen, Emiel Smesman, Alfons François, Julien Bondroit, Alfred Remue, Alfons Van den Bulcke en Marcel Oost.
Daaruit leren we dat de gezinsbond geleidelijk gegroeid in Merelbeke. Dit is de grote verdienste van al de bestuursleden en wijkmeesters gedurende al die jaren.
Vroeger beter gekend onder de naam “De Bond” van de talrijke huisgezinnen en veranderde nadien in de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen en ano 2019 als Gezinsbond. Aanvankelijk hielpen zijn gezinnen met materi ële steun. Later waren zij ook voorvechters voor kinderrechten, kinderbijslag, vakantie voor gezinnen en sport. “Na de Eerste Wereldoorlog waren immers heel wat kostwinnaar gesneuveld en hadden jonge gezinnen het moeilijk”, zegt Hendrik De Grieve, voorzitter van het Gewest Gent. Jan Cadron, voorzitter van Merelbeke, dankte de verschillende oud-voorzitters en bestuursleden voor hun jarenlange inzet.
De Gezinsbond is vandaag een breed gedragen organisatie met 715 leden in Merelbeke.
De afdeling bedient alle leden van de gezinsbond in de volgende deelgemeenten en wijken van Merelbeke: Flora, Centrum, Kwenenbos, Lemberge en Munte.
“Onze voornaamste speerpunten zijn de kinderopvang Dienst met ruim 1000 babysitbeurten per jaar, onze spaarkaart met kortingen voor gezinnen en ons jaarlijks sinterklaasfeest en familiedag. Ook onze tweedehandsbeurs met meer dan 70 standhouders is één van de grootste van de. Regio”, zegt Cadron.