Zottegemse oppositiepartijen eisen dat hun gemeenteraadsleden hun werk grondig kunnen doen

Naar aanleiding van de komende gemeente- en OCMW-raad van maandag 16 december ‘19 trekt de verenigde oppositie van sp.a, Open VLD en Groen opnieuw aan de alarmbel.   Ze vragen respect voor alle gemeenteraadsleden én hun voorbereidend werk; alsook om de “amateuristische manier van werken” te stoppen.

“Dat de meerderheid van CD&V en N-VA niet echt veel interesse heeft in het beleid van onze stad kwam al meermaals naar boven”, klinkt het gezamenlijk bij sp.a, Open VLD en Groen. “De gemeente-en OCMW-raden duren elke maand tot een stuk in de nacht omwille van de zwaar overladen agenda.   Niettegenstaande de oppositie al meermaals vroeg om — indien nodig — de vergaderingen te splitsen over twee dagen, en het commissiewerk ernstiger aan te pakken, stuitte dit op een ‘Njet’.   Waarschijnlijk is het CD&V en N-VA-bestuur bang dat ze hun gemeenteraadsleden geen twee avonden op de maand gemotiveerd krijgen om naar de gemeenteraad te komen.   Dit werd trouwens pijnlijk duidelijk in de maand oktober van dit jaar.   Toen moesten de geplande gemeente- en OCMW-raad geannuleerd worden omdat een raadslid van de meerderheid met vakantie wou.   Exit lokale democratie! Nog nooit gezien! “

 

Sp.a, Open VLD en Groen stellen dat de organisatie van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de commissies veel beter kan.   “Op die manier kunnen we ons grondig voorbereiden en kunnen we op een open en volwassen manier debatteren over de toekomst van onze stad.  Deze maand is het opnieuw prijs.   De agenda van de gemeenteraad van maandag 16 december (waarop het ‘Meerjarenplan 2020 — 2025’ staat geagendeerd) werd opgeladen op zondagmiddag, de documenten pas op zondagnacht, terwijl dit normaliter vrijdags gebeurt waardoor gemeenteraadsleden nog een bijkomend weekend hebben om de agenda en de documenten door te nemen.   Dit is geen overbodige luxe, zeker niet als je weet dat de agenda’s van zowel de OCMW-raad als de gemeenteraad m éér dan overladen zijn. Er zijn maandag 80 agendapunten.   Om jullie een idee te geven : de dossiers die op de gemeenteraad komen tellen alles samen 1.722 bladzijden, de dossiers van de OCMW-raad tellen samen 624 bladzijden. Dat allemaal op 1 avond bespreken is gekkenwerk en leidt tot een amateuristische aanpak.   Maar blijkbaar zit de CD&V-burgemeester en CD&V-en N-VA-schepenen daar niet om verlegen en willen ze alles gewoon door de strot van de raadsleden rammen.    Bovendien vindt maandag voorafgaand aan de gemeenteraad ook nog ‘ns de vergadering van het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) plaats.   De oppositie had aangedrongen om deze laatste vergadering op een andere dag te doen, maar dit werd geweigerd door CD&V en N-VA.   De agenda van maandag 16 december is zodanig overladen dat — indien we het werk grondig willen doen — het opnieuw nachtwerk wordt.  Jammer dat op die manier ons democratisch controlerecht aan banden wordt gelegd door de burgemeester en de schepenen.   Wij vragen vanuit de oppositie enkel om ons werk op een grondige manier en professioneel te kunnen doen.   Jammer dat dit in Zottegem wordt tegengewerkt! “

In een reactie laat Peter Lagaert (N-VA), de voorzitter van de gemeenteraad, weten dat het stadsbestuur oren heeft naar de kritiek en dat er daarom al pogingen werden gedaan om tegemoet te komen aan de eis. “We hebben deze legislatuur bijvoorbeeld gemeenteraadscommissies in het leven geroepen”, zegt hij. “Gisterenavond bijvoorbeeld was er een over de meerjarenplanning. Daar werden de technische kwesties uitvoerig besproken tussen meerderheid en oppositie. Van 20 tot 23.30 uur. Hierdoor zullen we dus zeker tijd bespaard hebben en hebben we de oppositie ook de kans gegeven hun voorbereidend werd te doen. Daarnaast heb ik alle oppositiepartijen een mail gestuurd met enkele voorstellen om de gemeenteraad effici ënter te laten verlopen. Zoals de interventies korter en bondiger te laten verlopen. Ik heb daar enkel negatief of geen antwoord op gekregen. Wat het opsplitsen tussen de gemeenteraad en de OCMW-raad betreft, vind ik dat het programma van de OCMW-raad doorgaans te klein is om er een aparte vergadering te organiseren.”