©Sophie Richez - De burgemeester van Ninove, Tania De Jonge

Burgemeester, Tania De Jonge legt plaatsverbod op

Vrijdag 22 november werd de politie in de namiddag geïnformeerd over het vermoeden dat er een vechtpartij onder jongeren zou plaatsvinden na schooltijd. De exacte plaats kon daarbij niet worden meegegeven. Er werd beslist om alle beschikbare effectieven van de politiezone ter beschikking te houden voor de handhaving van de openbare orde. Na gerichte patrouilles werden enkele tientallen jongeren gecontroleerd en geïdentificeerd. Drie personen werden ook bestuurlijk aangehouden. Op basis van de info uit het politioneel verslag besliste de burgemeester daarop deze drie personen een tijdelijk plaatsverbod op te leggen voor de duur van één maand. Het wordt hen verboden aanwezig te zijn op enkele welomschreven locaties die verband houden met de verstoring van de openbare orde.