Niet de stad Zottegem maar Natuurpunt koopt ‘Vijfstratenbos’

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) laat weten dat Natuurpunt het ‘Vijfstratenbos’ op de hoek van de Vossenholstraat en de Kloosterbosstraat in Sint-Maria-Oudenhove heeft aangekocht.

De vorig jaar afgeleverde kapvergunning voor het bos die de eigenaar, een houthandelaar uit Brakel, van het Agentschap Natuur en Bos had gekregen werd vorige maand   – na hevig buurtprotest waarbij het bos tot ‘Ravottersbos’ werd herdoopt – ingetrokken door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) omdat er bij het afleveren van de vergunning niet voldoende rekening gehouden werd met de mogelijke schadelijke gevolgen voor de natuur in deze Speciale Beschermingszone. “Het bos bestaat hoofdzakelijk uit zogenaamd ‘zuur beukenbos’, een belangrijk Europees habitattype”, liet Demir toen weten. “Toch laat de machtiging een kapping van al deze beukenbomen toe, zonder dat nagegaan werd wat het effect is op realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen.”

De stad Zottegem was wekenlang in onderhandeling met de eigenaar om het bos te kopen en bood tot 65.000 euro. Dat bleek onvoldoende voor de eigenaar en de onderhandelingen werden stilgelegd. Natuurpunt blijkt wel over voldoende geld te beschikken. Het kreeg van de Vlaamse overheid een aankoopsubsidie en gebruikte ook eigen middelen om het bos aan te kopen. Naar verluidt deden ook de plaatselijke vrijwilligers hun duit in het zakje. Wat de uiteindelijke aankoopprijs is van het bos werd niet bekendgemaakt.

“Met goede wil en samenwerking op het terrein is veel mogelijk. Ook de bescherming van waardevolle bossen.”, reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Ik dank de plaatselijke vrijwilligers voor hun inspanningen en uiteraard ook Natuurpunt om geruggesteund door Vlaanderen het toekomstige beheer van het Ravottersbos op zich te nemen.”

“We zijn bij Natuurpunt afdeling Zwalmvallei erg tevreden dat het bos zo behouden blijft. Ook voor de stad Zottegem en de omwonenden is dit belangrijk gebleken. We hopen dan ook dat we ten volle op de steun van het stadsbestuur kunnen rekenen”, aldus Jan Francois van Natuurpunt Zwalmvallei.

 

X