Herzele maakt alle schoolomgevingen veiliger! Concrete maatregelen voor 2020…

“Verschillende scholen en ouders zijn vragende partij om de schoolomgevingen in Herzele veiliger te maken”, zegt Benjamin Rogiers, schepen van Onderwijs. “Dit is een belangrijke uitdaging en prioriteit voor het lokaal bestuur van Herzele. In 2020 schakelen we daarom een versnelling hoger: alle Herzeelse schoolomgevingen worden aan de hand van concrete maatregelen veiliger en uniform ingericht.”

Wat vooraf ging…

Het college van burgemeester en schepenen stelde een studiebureau aan om de verkeerssituatie ter hoogte van alle Herzeelse scholen in kaart te brengen.

Alle Herzeelse scholen kregen een bezoek van een studiebureau in het gezelschap van de schepen van Onderwijs, de schepen van Mobiliteit, de jeugdconsulent en de stafmedewerker mobiliteit. “Samen met de directie werden alle knelpunten ter hoogte van de school opgelijst en besproken”, gaat schepen Rogiers verder. “Het studiebureau heeft intussen een rapport klaar met aanbevelingen en mogelijke verbeteringen om deze schoolomgevingen verkeersveiliger te maken.”

“De eerste belangrijkste stap is een generieke aanpak voor alle scholen om zo de herkenbaarheid van de verschillende scholen in het straatbeeld te vergroten. Vandaag heeft elke school zijn eigen type signalisatie, maar de bedoeling is om te streven naar een grotere uniformiteit ter hoogte van alle scholen op het grondgebied van Herzele. Om die uniformiteit te bereiken, worden door het studiebureau een aantal concrete maatregelen voorgesteld.”

Zebrapad, vlaggenmast en coating op de weg

Een eerste maatregel omvat het aanbrengen van een zebrapad ter hoogte van de schoolpoort. “Dit zebrapad wordt niet rechtstreeks voor de toegang voorzien, maar net daarnaast. De voetgangers worden richting dit zebrapad geleid via zwart gelakte beugels/afsluitingen. Op die manier kunnen mensen alleen oversteken ter hoogte van het nieuwe zebrapad.”

Daarnaast zal aan elke schoolomgeving een rode coating worden voorzien met de vermelding ‘School’ in witte letters. Een herkenbaar logo op de straat zal aan alle weggebruikers meteen duidelijk maken dat ze een schoolomgeving naderen. Op die manier zal de herkenbaarheid van elke school worden vergroot. Als laatste maatregel zullen enkele vlaggenmasten worden voorzien, om de schoolomgeving beter te laten opvallen.

Financiële inspanning

“Dit project kan gedeeltelijk worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid”, vertelt schepen Rogiers. “We hebben hiervoor een subsidiedossier ingediend. Hoe dan ook vraagt het ook een financiële inspanning van het lokaal bestuur. Het budget hiervoor wordt voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.”

“We zijn ervan overtuigd dat dankzij deze maatregelen de herkenbaarheid van de schoolomgevingen zal verbeteren, de chauffeurs bewuster zullen rijden en de veiligheid aan de schoolpoort zal verhogen.”

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X